Fra 13 til seks foretak i sør?

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Færre helseforetak, sammenslåing av øyeblikkelig hjelp-funksjoner og bedre kapasitet innen elektiv kirurgi. Det skal bli resultatet av en ny foretaksstruktur i Helse Sør RHF.

  Artikkel

  Prosjektet Resept 2006 definerer hovedmålene for arbeidet med funksjonsfordeling og foretaksstruktur i Helse Sør RHF. Mer effektiv ressursbruk og en styrking av fagmiljøene skal oppnås gjennom færre helseforetak, større konsentrasjon av spesialiserte akuttfunksjoner og utvikling av elektive sykehus.

  Sammenslåing

  Sammenslåing

  Ni arbeidsgrupper legger i løpet av høsten frem konkrete forslag. 27. november avgjør det regionale foretaksstyret hvilken struktur som skal gjelde for de ca. 60 sykehus og institusjoner som er organisert i dagens 13 underforetak.

  Hovedforslaget er å redusere antall foretak fra 13 til 6–7. Et av flere alternativer er at Rikshospitalet HF skal inkludere Kysthospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi. Radiumhospitalet HF og Sykehuset Telemark vil bestå som nå, mens Sykehuset Drammen HF foreslås å inkludere sykehusene i Kongsberg, Ringerike, Notodden og Rjukan. I Vestfold er det aktuelt å samle somatiske sykehus og psykiatriske institusjoner i ett foretak, istedenfor tre som nå. Sykehuset Agder HF foreslås å bestå av fire institusjoner: De to tidligere sentralsykehusene Aust- og Vest-Agder, samt Lister sykehus i Flekkefjord/Farsund og Kongsgård sykehus i Kristiansand.

  Nødvendig samordning

  Nødvendig samordning

  Stein Øverby, leder av Legeforeningens regionsutvalg i Helse Sør, mener at det er en konstruktiv prosess som er satt i gang, der prosjektgruppene har representanter fra alle foretak og ansattorganisasjoner (1).

  – Legeforeningens regionsutvalg har ikke noe formell innflytelse, men våre innspill tas vel imot. Vi tar aktuelle problemstillinger med administrasjonen, og har et nært samarbeid med ansattrepresentantene i foretaksstyrene og de konserntillitsvalgte som ble operative fra 1. september, sier Øverby.

  Han sier det er en stor utfordring at de ansatte ikke føler seg som tapere i prosessen som skjer forut for det endelige vedtaket om oppgavefordeling. Derfor imøteser han konsekvensanalyser fra prosjektgruppen som arbeider med kommunikasjon, kultur og endringsledelse i Helse Sør RHF: – Denne gruppens mål er å mobilisere fagmiljøene til å være synlige og tydelige i omstillingsprosessen.

  Øverby understreker at foretaksstrukturen som vedtas, vil bestå i lang tid og at det derfor må foretas en grundig vurdering av alternativene som kommer frem i høst: – Det er forståelig at lokale krefter kjemper for sine respektive institusjoner, og at de fremmer kreative forslag utenom tjenestevei. Politisk hestehandel som vi var vitne til da fylkeskommunen eide sykehusene, vil nok komme her også, tror regionsutvalgslederen, som er særlig opptatt av hva som vil skje med akuttfunksjonene.

  – Det vil nok være riktig å samle akuttfunksjoner på færre steder. Vi må også åpne for samordning der det i dag er overkapasitet, for eksempel innen elektiv kirurgi, og samle spesialfunksjoner innenfor regionen, sier Øverby.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media