Praktisk og problemorientert om hjerneslag

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Første utgaven av denne bok kom i 1996. Neste utgave foreligger nå, og avspeiler at det er en økende interesse for cerebrovaskulære sykdommer, både blant nevrologer og andre spesialister. Det er derfor grunn til å ønske denne nye utgaven velkommen. Den første ble svært godt mottatt.

  Som i første utgave er denne skrevet av sju nevrologer fra Europa og Australia med professor C.P. Warlow ved universitetet i Edinburgh i spissen. Forfatterne har imidlertid ikke, slik det vanligvis er tilfelle med multiforfatterbøker, skrevet forskjellige kapitler. Hver enkelt har laget et utkast til forskjellige kapitler, men den endelige versjon er skrevet i fellesskap. Boken har derfor fått et unikt helhetlig preg som er beundringsverdig.

  Som undertittelen til boken antyder, er dette en praktisk veileder i behandling av pasienter med verebrovaskulære sykdommer. Den har en praktisk og problemorientert tilnærming til feltet: Er dette hjerneslag? Hva slags hjerneslag er det, hva er årsaken, hvor i hjernen rammer slaget og hva kan vi gjøre med dette? Med denne problemstillingen er boken inndelt i 18 kapitler samt en fyldig indeks. Den inneholder dessuten mange gode illustrasjoner.

  I de siste 20 – 30 år er vår kunnskap om hjernens blodsirkulasjon og cerebrovaskulære sykdommer blitt betydelig utvidet. Slike sykdommer er i dag den tredje hyppigste årsak til sykdom og død i vestlige industrialiserte land. Vi vet i dag svært meget om hjernens blodsirkulasjon, årsakene til og patofysiologiske mekanismer ved hjerneslag. Etter hvert har vi også fått gode kunnskaper om hvordan hjerneslag kan forhindres, dvs. primær og sekundær profylakse. Hypertensjon fremstår som den viktigste enkelt risikofaktor. Når et hjerneslag først oppstår, må vi dessverre innrømme at vår kunnskap om effektiv behandling fortsatt er mangelfull. En rekke forskjellige behandlingsregimer forsøkes verden over, men dokumentasjon for behandlingens effekt er dårlig. Forfatterne diskuterer disse forhold på en kritisk og seriøs måte, og understreker ganske riktig at vi i årene som kommer, får håpe at vi får svar på hvordan pasienter med hjerneslag bør behandles i den akutte fase.

  Denne praktiske problemorienterte bok er skrevet ut fra en kritisk vitenskapelig bakgrunn. Den kan anbefales på det varmeste for alle med interesse for cerebrovaskulære sykdommer, nevrologer og andre.

  RolfNyberg-Hansen

  Nevrologisk avdeling

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media