Bedre behandling ved Alzheimers sykdom

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er ingen lærebok, men en oppsummering av hvordan pasienter med demens behandles og tilbys omsorg i land innenfor EU. Forfatterne henvender seg ikke først og fremst til klinikere, men til planleggere av helse- og omsorgstjenester, pårørende, politikere og alle som interesserer seg for og bryr seg om eldre personer med kroniske sykdommer. Om lag 60 000 nordmenn lider av demens, og mer enn dobbelt så mange pårørende er involvert som omsorgsgivere.

  Boken har ni kapitler, skrevet av ulike forfattere. Dronning Silvia av Sverige har skrevet et klokt forord. Etter en kort innføring i hva demens og hva Alzheimers sykdom er, følger kapitler som omtaler pasientene og pårørendes rettigheter i de ulike land, en oversikt over hvordan omsorg gis og betales. Det er lagt stor vekt på å beskrive juridiske og etiske forhold, og om pasientenes autonomi og rett til å få vite om en demensdiagnose, om å få bestemme over eget liv på tross av redusert intellektuell forståelse og samtykkekompetanse. Pårørendes byrde er utførlig beskrevet, og hvilken støtte de trenger for å klare å være i rollen som omsorgsgiver.

  De siste kapitlene er viet hvordan pasienter med mistanke om demens utredes og diagnostiseres i spesialist- og primærhelsetjenesten i EU-land. I de fleste land er det utbygd gode spesialisttjenester som tilbyr diagnostisk utredning og legemiddelbehandling. Tilbudet i primærhelsetjenesten til denne pasientgruppen er mindre bra. Boken avsluttes med et forslag om å harmonisere tiltak i alle EU-land for å bedre tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Gode forslag med bruk av IT-verktøy til opplæring inngår.

  Boken er neppe nyttig for klinikere, men egner seg for alle som er involvert i planlegging av tjenesteyting til personer med demens og deres pårørende, spesielt helsepersonell som arbeider i kommunehelsetjenesten, politikere og byråkrater som styrer helse- og samfunnspolitikken.

  KnutEngedal

  Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

  Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media