Lokale forhandlinger i Oslo kommune utsatt

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oslo kommune er ikke blitt ferdig med forhandlingene rundt den nye Del III-avtalen, og har derfor sett seg nødt til å utsette de lokale forhandlingene på virksomhetsnivå enda en gang.

  Fristen for å ha avviklet de lokale forhandlingene er satt til 16.12. 2002. Dette betyr at fristen for fremleggelse av krav er 15.11. 2002 og fristen for krav om sentrale forhandlinger 10.1. 2003. Disse skal være avsluttet innen 24.1. 2003 og krav om ev. ankebehandling er satt til 7.2. 2003.

  Det er samtidig nedfelt en protokoll om at det kan foretas en forholdsmessig større tildeling av pott til System- og regnskapsetaten og Byantikvaren enn hva en pro rata-fordeling skulle tilsi. Endelig fordeling skal forelegges beregningsutvalget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media