()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Infeksjoner og sykehjem

  Infeksjoner og sykehjem

  Forekomst av infeksjoner, kontroll av importinfeksjoner og bruk av antibiotika er undersøkt ved norske sykehjem. Disse undersøkelsene tyder på at infeksjoner er et vel så stort problem i sykehjem som på sykehus.

  Infeksjoner og bruk av antibiotika i sykehjem

  Nosokomiale infeksjoner i sykehjem i Oslo

  Kontroll av importinfeksjoner ved sykehjem

  Bruk av systemiske antibiotika ved et norsk sykehjem

  Hygieneprosjekt med tilsiktet smitteeffekt

  Sykepleierstreik og ventelister

  Sykepleierstreik og ventelister

  En analyse av ventelistedata fra tiden før og perioden under sykepleierstreiken ved St. Olavs Hospital tidlig i 2002, tyder på at streiken var en mindre trussel for pasienters liv og helse enn vanlig ferieavvikling.

  Sykepleierstreik, ventelister og ventetider ved et regionsykehus

  Forskning, etikk og formidling

  Forskning, etikk og formidling

  Forskningens troverdighet er knyttet til høy kvalitet og høy integritet. Forskning kvalitetssikres gjennom tidkrevende prosesser i medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter.

  Hete nyheter – kalde fakta

  Forskningsetikk – utfordringer i en ny tid

  Endometriose

  Endometriose

  Ved endometriose kan kirurgisk og/eller medikamentell behandling gi god symptomlindring.

  Medikamentell behandling av endometriose

  Angioplastikk ved hjerteinfarkt

  Angioplastikk ved hjerteinfarkt

  Hos 100 pasienter med akutt hjerteinfarkt behandlet med primær angioplastikk var venstre ventrikkel-funksjon velbevart og infarktstørrelsen liten til moderat hos de fleste pasientene én, seks og 20 (median) uker senere.

  Venstre ventrikkel-funksjon og infarktstørrelse etter primær angioplastikk for akutt hjerteinfarkt

  Hjerneslag før alderdommen

  Hjerneslag før alderdommen

  Carotisdisseksjon er en av de hyppigste årsakene til hjerneslag hos pasienter under 50 år. Slike pasienter bør utredes med ultralydundersøkelser og MR- eller CT-teknikker.

  Kraniocervikal arteriedisseksjon

  Mestring og mobilisering

  Mestring og mobilisering

  Helsefremmende arbeid innebærer bl.a. å stimulere folks evne til å finne løsninger på problemene sine fremfor å løse problemene for dem. «Empowerment» er betegnelsen på en strategi for å oppnå dette.

  «Empowerment» i helsefremmende arbeid

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media