Les mer om ...

Artikkel

Infeksjoner og sykehjem

Forekomst av infeksjoner, kontroll av importinfeksjoner og bruk av antibiotika er undersøkt ved norske sykehjem. Disse undersøkelsene tyder på at infeksjoner er et vel så stort problem i sykehjem som på sykehus.

Infeksjoner og bruk av antibiotika i sykehjem

Nosokomiale infeksjoner i sykehjem i Oslo

Kontroll av importinfeksjoner ved sykehjem

Bruk av systemiske antibiotika ved et norsk sykehjem

Hygieneprosjekt med tilsiktet smitteeffekt

Sykepleierstreik og ventelister

En analyse av ventelistedata fra tiden før og perioden under sykepleierstreiken ved St. Olavs Hospital tidlig i 2002, tyder på at streiken var en mindre trussel for pasienters liv og helse enn vanlig ferieavvikling.

Sykepleierstreik, ventelister og ventetider ved et regionsykehus

Forskning, etikk og formidling

Forskningens troverdighet er knyttet til høy kvalitet og høy integritet. Forskning kvalitetssikres gjennom tidkrevende prosesser i medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter.

Hete nyheter – kalde fakta

Forskningsetikk – utfordringer i en ny tid

Endometriose

Ved endometriose kan kirurgisk og/eller medikamentell behandling gi god symptomlindring.

Medikamentell behandling av endometriose

Angioplastikk ved hjerteinfarkt

Hos 100 pasienter med akutt hjerteinfarkt behandlet med primær angioplastikk var venstre ventrikkel-funksjon velbevart og infarktstørrelsen liten til moderat hos de fleste pasientene én, seks og 20 (median) uker senere.

Venstre ventrikkel-funksjon og infarktstørrelse etter primær angioplastikk for akutt hjerteinfarkt

Hjerneslag før alderdommen

Carotisdisseksjon er en av de hyppigste årsakene til hjerneslag hos pasienter under 50 år. Slike pasienter bør utredes med ultralydundersøkelser og MR- eller CT-teknikker.

Kraniocervikal arteriedisseksjon

Mestring og mobilisering

Helsefremmende arbeid innebærer bl.a. å stimulere folks evne til å finne løsninger på problemene sine fremfor å løse problemene for dem. «Empowerment» er betegnelsen på en strategi for å oppnå dette.

«Empowerment» i helsefremmende arbeid

Anbefalte artikler