NOKLUS får gradvis innpass i sykehjem

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Sykehjemmene blir sakte men sikkert inkludert i kvalitetssikringsordningen NOKLUS. Men halvparten av sykehjemmene har ikke råd.

  Artikkel

  NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) har siden 1998 arbeidet med å verve sykehjem til å delta i ordningen. Per i dag deltar sykehjem i 9 fylker: Østfold, Akershus, Finnmark, Nordland, Sør-Trøndelag, Hedmark, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder.

  – Om lag halvparten av sykehjemmene i fylkene som er kontaktet, blir med i ordningen. De øvrige har ikke råd, sier leder Sverre Sandberg ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus.

  NOKLUS investerer i stillingsbrøker. Deltakelse skal være selvfinansierende. Den årlige deltakeravgiften for sykehjem er gjennomsnittlig 7 500 kroner.

  – Vi har prøvd å få i stand sentral finansiering, men har foreløpig ikke fått gjennomslag for det hos statlige myndigheter. Arbeidet med å inkludere sykehjem i ordningen ville ha gått raskere dersom vi fikk sentral finansiering, hevder Sandberg.

  Dårlig kvalitet

  Dårlig kvalitet

  – Hva er konsekvensen av at kun halvparten av sykehjemmene er med i NOKLUS?

  – Det innebærer at analyser ved halvparten av sykehjemmene ikke er gjenstand for kvalitetssikringsarbeid. Det er mange som utfører laboratorieanalyser ved sykehjemmene, uten spesiell kjennskap til laboratorieanalyser eller prøvetaking, og ansvarsfordelingen er diffus. Det kan til dels være dårlig kvalitet på analysene. Vi kan ikke vise til undersøkelser som bekrefter dette, men vi har ingen grunn til å tro at det står bedre til ved sykehjemmene enn det gjorde ved legekontorene, da de ble innlemmet i ordningen i 1992, sier Sandberg.

  En kartlegging i 1997 viste at 85 % av sykehjemmene utførte laboratorieanalyser, med 4 050 personer involvert. Foreløpige resultater fra prøveprosjekter i sju fylker, tyder på at omfanget av laboratorievirksomheten i sykehjem er minst like omfattende i dag. Det er også en tendens til økende prøvetaking fordi pasientene i syke- og aldershjem blir sykere på grunn av tidligere utskrivning fra sykehusene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media