Viktige forhandlinger for sykehuslegene

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Skal tillitsvalgte gjøre en god jobb, må de få informasjon om avtalene og overenskomstene som er inngått.

  Artikkel

  Derfor gjennomfører Legeforeningen informasjonsmøter over hele landet for tillitsvalgte om resultatet av forhandlingene på AI- og A2-nivåene og om det videre arbeidet med B-forhandlingene.

  Utfordring for tillitsvalgte

  Utfordring for tillitsvalgte

  Umiddelbart etter at avtalens del II (A2) var undertegnet, ble det på kort varsel innkalt til et møte i Oslo for tillitsvalgte på foretakene 10. september med ca. 140 deltakere. 16. september arrangerte Norsk overlegeforening et møte i Oslo med nærmere 70 deltakere. Felles for begge møter var stor interesse for det nye avtaleverket. Alt er nytt og de tillitsvalgte har behov for god informasjon for å klare den utfordringen de står overfor.

  Legeforeningen vil derfor i høst skolere og informere lokale tillitsvalgte i forbindelse med B-forhandlingene. Det gjennomføres møter over hele landet også i regi av Yngre legers forening (Ylf ) og Norsk overlegeforening (Of). Nytt om helseforetak , som er et informasjonsorgan overfor tillitsvalgte, er sendt ut, og det er en egen side med spørsmål og svar på de lukkede tillitsvalgtsidene på Internett. Det er også utarbeidet beregningsmodeller for konvertering av lønn til bruk for de tillitsvalgte.

  Når de lokale forhandlingene er avsluttet, er det de sentrale partene, NAVO og Akademikerne Helse som vil ta endelig stilling til om man aksepterer de resultatene som er oppnådd lokalt.

  Fra 26. september til 10. oktober ble det avholdt regionsvise konferanser/kurs i alle de fem helseregionene. Målgruppene for konferansene var tillitsvalgte på alle nivåer i helseforetakene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media