Operasjon best ved tidlig prostatakreft

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Behandlingen ved tidlig prostatakreft har vært diskutert i flere tiår. Sykdommen utvikler seg langsomt, og et radikalt kirurgisk inngrep har vært forbundet med bivirkninger. Det har derfor vært usikkert i hvilken grad det var ønskelig å tilstrebe full helbredelse hos alle pasienter. Nå har svenske urologer publisert en studie som kan bidra til å redusere forvirringen: Siden 1989 har de randomisert 695 pasienter enten til å avvente behandling eller til total prostatektomi (1). I gruppen som ble operert døde 16 av prostatakreft, mot 31 blant dem som avventet. Forskjellen var statistisk signifikant.

– Til tross for at tallene er små, er det bemerkelsesverdig at man har observert forskjeller i antall pasienter som dør av prostatakreft allerede etter ca. seks års oppfølging, sier Lars Magne Eri ved Oslo urologiske universitetsklinikk. – Uansett behandling er det sjelden at pasienter med lokalisert sykdom dør etter så kort tid. Antakelig har de mest aggressive tilfellene gitt utslag. Det er derfor av stor betydning å se om forskjellen mellom gruppene blir større etter lengre tids oppfølging.

Eri påpeker at dette ikke bare er den første, men sannsynligvis også den siste, randomiserte studien som viser økt overlevelse hos pasienter som behandles kirurgisk. – I fremtiden vil det være etisk uholdbart å randomisere menn med lokalisert prostatakreft til å avstå fra behandling, understreker han.

Anbefalte artikler