Akuttmedisin og fødsler står sentralt i nord

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Fremtidens sykehusstruktur i Nord-Norge avgjøres i juni 2003. Innen den tid vil ledelsen i Helse Nord RHF snu alle steiner for å få en mer effektiv føde- og akuttberedskap i landsdelen.

  Artikkel

  To prosjektgrupper med representasjon fra helseforetakene, primærhelsetjenesten, eksterne fagmiljøer og Helse Nords administrasjon i Bodø, skal innen mars neste år avlegge rapport om hvordan akuttfunksjon for kirurgi bør organiseres, samt foreslå struktur- og oppgavefordeling innen fødselsomsorgen. Rapportene vil deretter bli sendt ut på høring til de om lag 30 sykehusene og institusjonene som sorterer under det regionale foretaket, før styret i Helse Nord RHF tar endelig stilling til funksjonsfordelingen sommeren 2003.

  Telemedisin

  Telemedisin

  Jan Norum, Legeforeningens regionsutvalgsleder i Helse Nord, trekker frem foretakene Hålogaland og Helgeland for å illustrere hvilke problemstillinger man står overfor i organisering av fødselsomsorgen: – Helse Hålogaland HF omfatter tidligere Harstad, Stokmarknes og Narvik sykehus. Alle tre har fødeavdelinger, som ledelsen planla å stenge etter tur sist sommer, for å spare penger. Dette ble stoppet på grunn av lokale aksjoner, som igjen viser hvor følsomme disse spørsmålene er.

  Norum sier at de store avstandene i regionene er en viktig utfordring i arbeidet med ulike modeller for en fremtidig foretaksstruktur. Det foreslås derfor å gjøre mer bruk av telemedisin, blant annet i Lofoten. Der har man jordmorstyrte fødeenheter, men mottar gynekologstøtte via videokonferanser. En slik løsning mener han kan brukes i en landsdel som strekker seg over halve Norge.

  Vei og tunnel først

  Vei og tunnel først

  Å få bukt med rekrutteringsvanskene innen flere spesialiteter er en sentral utfordring i arbeidet med funksjonsfordeling i Helse Nord, tror Jan Norum. Innen for eksempel pediatri, mener han det vil være en god løsning å samle fagmiljøene ved ett sykehus, og tilby ambulerende tjenester. Å samle det nordnorske radiologiske miljøet i ett rike, for eksempel ved å ha to vaktsentre i Bodø og Tromsø, kan også være en mulighet. Men her er det ennå mange uavklarte spørsmål, først og fremst knyttet til stillingsstrukturen ved lokalsykehusene, understreker han.

  Tidligere la fylkesgrensene hindringer i veien for en fornuftig samordning av helsetilbudene. Med de regionale foretakene er et kunstig skille opphevet, mener regionsutvalgslederen.

  – For å sikre forsvarlig drift og organsiering, må også infrastrukturen være på plass, slik som i Helgelands-området. Arbeidet med en tunnel gjennom Korgenfjellet er i gang. Det vil bidra til at sykehusene i Rana, Vefsn og Sandnessjøen, som utgjør Helgeland HF, kan samordne sine funksjoner, også om vinteren, sier Jan Norum, som vanskelig ser for seg at de enkelte foretakenes akuttberedskap kan legges ned før de nordnorske veianlegg er tilsvarende rustet opp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media