Perifere nervelidelser

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den foreliggende bok pretenderer å være en praktisk tilnærming til diagnose og behandling av perifere nervelidelser. Redaktør er Didier Cros som er nevrolog ved Massachusetts General Hospital i Boston.

  Boken har 32 medforfattere. Den er inndelt i 22 kapitler som er samlet i fem seksjoner. Disse omhandler vurdering av polynevropatier, ervervede demyeliniserende polynevropatier, nevropatier ved systemiske lidelser, samt nyere fremskritt i diagnose og behandling av perifere nervelidelser.

  Boken gir ingen fullstendig oversikt over alle perifere nervelidelser. Til det er den for liten. Målet er å gi en introduksjon om den raskt akkumulerende kunnskap om perifere nevrelidelser, diagnose og behandling med hovedvekt på nyvinninger de senere år. Med så mange forfattere er den nødvendigvis blitt noe ujevn. Enkelte kapitler er imidlertid helt fremragende og avspeiler de betydelige fremskritt det har vært i diagnose og behandling av perifere nervelidelser i de senere år. Boken bør utvilsomt finnes i alle nevrologiske avdelinger, og andre avdelinger og institusjoner med interesse for perifere nervelidelser.

  Rolf Nyberg-Hansen

  Nevrologisk avdeling

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media