Ektefeller risikerer samme sykdommer

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Gifte som har ektefelle med astma, depresjon eller magesår, har 70 % økt risiko for å utvikle disse sykdommene selv.

  Artikkel

  Det går frem av en britisk tverrsnittsstudie gjennomført av Julia Hippisley-Cox og med-arbeidere, og som nylig er publisert i BMJ (1).

  Studiens deltakere som hadde ektefeller med astma, depresjon, høyt blodtrykk, hyperlipidemi eller magesår, hadde økt risiko for å utvikle samme sykdom selv. Risikoen økte med over 70 % for astma, depresjon og magesår. Forfatterne skriver at en slik risikosammenheng tidligere er funnet ved hypertensjon, og mener det er aktuelt å diskutere hvorvidt begge ektefeller skal undersøkes ved disse sykdommene.

  Årsaken til at ektefeller utviker samme sykdomsbilde kan være felles miljøfaktorer, ifølge BMJ-artikkelen, som også peker på betydningen av arvelig faktorer, ytre påvirkninger og felles helsevaner som trening, kosthold og bruk av legehjelp.

  Flere enn 8 000 gifte par i alderen 30 til 74 år deltok i studien som ble gjennomført ved ti legekontorer tilknyttet The Trent Focus CollaborativeResearch PracticeNetwork, et britisk forskningsnettverk for allmennpraksis. I studien ble gifte par der ektefellene ikke hadde noen av disse sykdommene sammenliknet med gifte par der én av dem hadde én av sykdommene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media