Ektefeller risikerer samme sykdommer

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Det går frem av en britisk tverrsnittsstudie gjennomført av Julia Hippisley-Cox og med-arbeidere, og som nylig er publisert i BMJ (1).

Studiens deltakere som hadde ektefeller med astma, depresjon, høyt blodtrykk, hyperlipidemi eller magesår, hadde økt risiko for å utvikle samme sykdom selv. Risikoen økte med over 70 % for astma, depresjon og magesår. Forfatterne skriver at en slik risikosammenheng tidligere er funnet ved hypertensjon, og mener det er aktuelt å diskutere hvorvidt begge ektefeller skal undersøkes ved disse sykdommene.

Årsaken til at ektefeller utviker samme sykdomsbilde kan være felles miljøfaktorer, ifølge BMJ-artikkelen, som også peker på betydningen av arvelig faktorer, ytre påvirkninger og felles helsevaner som trening, kosthold og bruk av legehjelp.

Flere enn 8 000 gifte par i alderen 30 til 74 år deltok i studien som ble gjennomført ved ti legekontorer tilknyttet The Trent Focus CollaborativeResearch PracticeNetwork, et britisk forskningsnettverk for allmennpraksis. I studien ble gifte par der ektefellene ikke hadde noen av disse sykdommene sammenliknet med gifte par der én av dem hadde én av sykdommene.

Anbefalte artikler