Ingen effekt av vitamin E ved makuladegenerasjon

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Daglig tilskudd av vitamin E endrer verken insidens eller utvikling av makuladegenerasjon, viser en ny studie fra Australia.

  Artikkel

  Aldersrelatert makuladegenerasjon er den vanligste årsak til blindhet og synstap i industrialiserte land. Dette skyldes økt levealder og vellykket kontroll og behandling av andre årsaker til blindhet, som katarakt og diabetisk retinopati. To av tre personer over 90 år vil være rammet av makuladegenerasjon. Årsakene til sykdommen er ukjent, men røyking er en risikofaktor. Det har vært spekulert om vitaminmangel eller overdreven soling kan forårsake sykdommen.

  I en ny, prospektiv, randomisert placebokontrollert studie i Australia undersøkte man om høydosetilskudd av vitamin E hadde betydning for utvikling av makuladegenerasjon (1). Studien omfattet ca. 1 200 personer i alderen 55–80 år. Intervensjonsgruppen fikk vitamin E 500 IU hver dag i fire år. Tilskudd av vitamin E påvirket verken insidens eller progresjon av sykdommen.

  – I Norden har vi generelt fokusert lite på kosttilskudd i behandlingen av makuladegenerasjon. Denne studien viser at tilskudd av vitamin E ikke har noen plass i behandling eller forebygging av denne sykdommen, sier professor Gunnar Høvding ved Øyeavdelingen, Haukeland Sykehus.

  – De siste 2–3 årene har fotodynamisk terapi fått stor oppmerksomhet (2). Dette er en kostbar behandling som bare hjelper en liten undergruppe av pasientene med makuladegenerasjon, nemlig noen av dem med såkalt «våt» degenerasjon. Behandlingen helbreder ikke, men utsetter forverringen. Den største gruppen pasienter har såkalt «tørr» degenerasjon, og for disse har vi dessverre lite å tilby terapeutisk, sier Høvding.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media