Godt om hjertetransplantasjon

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christiaan Barnard (1922 – 2001) gjorde den første hjertetransplantasjon for 35 år siden. Cyklosporin kom i 1980 og muliggjorde en bedret immunsuppresjon og overlevelse utover kort tid. Hjertetransplantasjonens egentlige far, Norman Shumway (1923 –  ) som har gjort et svært forsknings- og utviklingsarbeid som grunnlag for behandlingen, har skrevet forord og anbefaling av denne boken.

  Denne anbefalingen er det lett å slutte seg til. De tre forfatterne har selv skrevet og redigert alle kapitlene i boken. De har benyttet 17 medarbeidere som alle er sterke bidragsytere i forskjellige deler av faget. Kapitlene har således en ensartet oppbygging og en fornuftig sekvens og sammenheng. Hvert kapittel går betydelig i dybden av tema og det er fine oppsummeringsbokser. Boken er robust innbundet. Det er gode og illustrative figurer, bilder og tabeller.

  Målgruppen vil være alle som arbeider med pasienter som er aktuelle for hjertetransplantasjon og donasjon. Den dekker hele feltet, fra basal immunologi til helseøkonomi og psykologiske forhold. Dette illustreres av undertittelen; Medicine – Surgery – Immunology – Research. Om ikke i største dybde omtales også etiske aspekter. Leser man boken i sin helhet er man særs godt oppdatert innen feltet. Den er utmerket som oppslagsbok og hvert kapittel gir betydelig kunnskap og problematisering. Det er lange og godt oppdaterte referanselister etter hvert kapittel.

  Forfatterne har tatt mål av seg til å dekke alle sider ved hjertetransplantasjoner. Det har de lykkes i. For den som skal lese seg opp eller trenger et komplett og godt oppslagsverk om feltet er denne boken et førstevalg. Det er fullt ut verdt prisen.

  SteinarSolberg

  Thoraxkirurgisk avdeling

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media