()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Livskvalitet ved prostatacancer

  Livskvalitet ved prostatacancer

  Pasienter som gjennomgår radikal prostatektomi plages ofte med urininkontinens og impotens. Likevel er deres subjektive livskvalitet ikke dårligere enn hos dem som velger å avvente behandling (N Engl J Med 2002; 347: 790–6). Pasientene som ikke ble operert initialt, fikk oftere urinveisobstruksjon, mens redusert tarmfunksjon, angst og depresjon forekom like ofte i begge gruppene. Det ble brukt en operasjonsteknikk der man ikke forsøkte å spare nervene rundt prostata.

  Angiografi bør foretrekkes

  Angiografi bør foretrekkes

  «Bevisene er nå overveldende for at invasiv behandling reduserer mortaliteten hos pasienter med alvorlig angina.» Slik uttrykkes det på lederplass i Lancet (2002; 360: 738–9) etter at resultatene fra den siste, britiske studien omkring emnet er presentert. 1 810 pasienter med akutt koronarsykdom uten ST-hevning ble randomisert enten til angiografi og revaskularisering eller til avventende, konservativ behandling. Etter fire måneder var 9,6 % av pasientene i intervensjonsgruppen døde eller hadde fått hjerteinfarkt eller behandlingsresistent angina. Tilsvarende tall i den andre gruppen var 14,5 % (p < 0,0001).

  Celleforandringer i cervix

  Celleforandringer i cervix

  Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) er forbundet med utvikling av cervixcancer. Danske epidemiologer har bidratt til å klargjøre denne sammenhengen (BMJ 2002; 325: 572–6). 10 758 kvinner i aldersgruppen 20–29 år ble undersøkt med virus- og celleprøver ved basistidspunktet og etter to år. De som i utgangspunktet var positive for humant papillomavirus, hadde større sannsynlighet for å utvikle både atypiske celler, lavgradige og høygradige lesjoner enn dem som testet negativt (oddsratio henholdsvis 3,2, 7,5 og hele 25,8).

  Farlige sykehusfeil

  Farlige sykehusfeil

  I et amerikansk sykehus med 300 senger gjøres det hver dag omkring 40 potensielt farlige feilmedisineringer (Arch Intern Med 2002; 162: 1897–1903). Det viser en studie fra USA, der øvede observatører fulgte sykepleierne gjennom arbeidsdagen. Medisineringen ble regnet som feil dersom det var forskjell mellom det legen hadde forordnet og det pasienten fikk. Tallene fra denne studien er høyere enn det som er publisert tidligere. Det kan blant annet skyldes at mange av institusjonene som deltok ikke hadde undervisningsfunksjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media