Tillit og tvang

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinsk behandling er basert på pasientens tillit til legen. En pasient må selv kunne avgjøre om han eller hun vil ta imot tilbud om behandling (unntak finnes), og en lege kan nekte å bli involvert i behandling som etter eget faglig skjønn ikke er riktig.

  Vanskeligere blir det når foreldre og lege har ulike syn på behandlingsopplegget hos et alvorlig sykt barn (side 2386). Det finnes situasjoner der legen med hjemmel i lov kan gjennomføre en behandling på tvers av foreldrenes ønsker, men det skal svært sterke grunner til å tvinge gjennom et behandlingsopplegg med bistand fra barnevernet. Slike situasjoner stiller store krav til legens profesjonalitet og klokskap.

  Petter JensenGjersvik

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media