Lettfattelig innføring i generell kirurgi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Denne svenskspråklige boken henvender seg hovedsakelig til medisinstudenter og gir en kortfattet innføring i generell kirurgi. Boken er utgitt i fire tidligere versjoner, siste i 1997, og har vært kalt Frankssons kirurgi . Den nye utgaven er endret i form og omfang. Antall sider er betydelig redusert og utgjør ca. halvparten av sideantallet i tidligere utgaver.

  26 forfattere har bidratt til utforming av boken som er inndelt i 11 kapitler. Det første kapitlet gir en introduksjon til generelle og sentrale temaer som væskebalanse, hemostase, smerte, kirurgiske infeksjoner og tumorlære. En generell beskrivelse av traumehåndtering er et separat kapittel som også omtaler spesielle forhold som brannskader og kuldeskader. De øvrige kapitlene omfatter mage-tarm-kanalen, endokrine organer, urologi, thorax, det perifere blodkarsystem, nevrotraume, hud, bryst og organtransplantasjon. Kapitlet som omtaler mage-tarm-kanalen er det mest omfangsrike og utgjør ca. en tredel av bokens sideantall. Ortopedi beskrives kun i korte vendinger i traumekapitlet.

  Boken er rikelig illustrert med didaktiske figurer og en del fotografier. Informative bilder av røntgenundersøkelser er også benyttet. Et nyttig pedagogisk hjelpemiddel er faktabokser som oppsummerer viktige poenger, eller som tilfører supplerende og mer detaljert informasjon. Disse faktaboksene vil være praktiske ved repetisjon av innholdet.

  Boken virker oversiktlig og lett å finne frem i. På noen områder synes den for overfladisk. For eksempel savner jeg en omtale av kirurgiske sykdommer i milten. En del steder får man inntrykk av oppramsing. Selv om differensialdiagnostiske overveielser er stedvis nevnt, kunne dette med fordel vært benyttet i større grad.

  Denne boken kan absolutt anbefales for målgruppen som en lett tilgjengelig innføring og oversikt i generell kirurgi, og vil være nyttig ved repetisjon av faget. På noen områder vil supplerende litteratur være nødvendig. Den vil også være av verdi for annet personell med tilknytning til kirurgisk virksomhet, men neppe for leger i videreutdanning.

  TomMala

  Kirurgisk avdeling

  Intervensjonssenteret

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media