Solid om smittevern i helseinstitusjoner

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Denne boken om smittevern i helseinstitusjoner er primært skrevet for helsefagstudenter og gir en systematisk og omfattende innføring i utfordringene i vanlige smittevernspørmål i helseinstitusjoner, og hvordan disse utfordringene kan mestres på en forsvarlig måte.

  Boken er delt i tre. Del 1 beskriver grunnlaget for et velfungerende smittevern og inneholder kapitler om historikk, faktorer som påvirker forekomsten av infeksjonssykdommer, overføring av smittestoff, lover og forskrifter og et eget kapittel om infeksjonskontrollprogrammet. Del 2 omhandler grunnleggende smitteverntiltak som gjelder all pasientkontakt. Det gis praktiske og nyttige forklaringer om hvordan og hvorfor disse tiltakene er så viktige. Del 3 handler om de vanligste nosokomiale infeksjoner og forebygging og begrensing av smitteoverføringen ved disse tilstandene. Denne delen har også kapitler om smitteisolering og håndtering av infeksjonsutbrudd.

  På en systematisk og god måte presenterer boken en faglig god tilnærming til stoffet samtidig som den henviser til de omfattende forskriftene på smittevernområdet uten at forfatteren henger seg opp i finurligheter. Stoffet er nyansert og klart fremstilt i en ledig språkdrakt. Forfatteren beskriver på en forbilledlig måte differensierte smitteverntiltak til bruk i sykehus og sykehjem under hensyntagen til at driftsforhold og smitterisiko kan være vesentlig forskjellig.

  Boken har et relativt enkelt utstyr, men tabeller og enkelte fotografier og tegninger bidrar til å supplere teksten. Den er beregnet som lærebok og kjernepunkter er trykt i margen. Referanselisten er middels stor og flere steder er det henvist til fordypningslitteratur.

  Denne boken er uten tvil et betydelig tilskudd til norsk pensumlitteratur for helsefagstudenter, og dekker et område der undervisningen til medisinstudenter bør utvides. Boken passer godt som en systematisk og grei innføring for leger som får oppgaver innen smittevern og kan egne seg i biblioteket til både samfunnsmedisinere, allmennmedisinere og sykehusleger.

  StigHarthug

  Avdeling for sykehushygiene

  Haukeland Sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media