Holder fast ved sentermodell i Trondheim

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Administrasjonen for Helsebygg Midt-Norge tar ingen omkamp på den planlagte senterorganiseringen av nytt universitetssykehus på Øya.

  Artikkel

  – Gjør vi endringer nå, blir det kort og godt ikke plass til å bygge det sykehuset som Stortinget enstemmig har vedtatt, sier Gunnar Stumo, prosjektleder for byggefase 2, til Helsebygg Midt-Norges nettsted www.helsebygg.no

  Dermed imøtegår han kritikken som blant annet er reist av Sven Erik Gisvold, avdelingsoverlege ved anestesi- og intensivavdelingen ved St. Olavs Hospital (2). Gisvold mener at sentermodellen vil bli altfor ressurskrevende ved at det planlegges fullt bemannede operasjonsstuer ved hvert av det nye universitetssykehusets sju sentre. Han viser til at sykehuset har sterkt innslag av øyeblikkelig hjelp-tjenester, og at 75 % av de anestesikrevende inngrep skjer på ubekvem tid.

  Prosjektledelsen mener det er viktig å oppklare en vanlig misforståelse: – Senterorganisasjon og senterbygg er ikke det samme. Senterorganisering er fullt mulig i alle slags hus, og er ikke avhengig av at det bygges særskilt for denne organisasjonsformen, sier Stumo.

  Han varsler at det kan komme et planutkast for byggefase 2, som blant annet kan innebære at hele den eksisterende høyblokken på Øya rives. Prosjektlederen lover at arbeidet med en rekke alternative løsninger skal diskuteres med partene som samarbeider om det nye universitetssykehuset.

  – Byggefase 1 tåler ikke flere omkamper, men i fase 2 oppfordrer vi til mest mulig deltakelse i alle ledd, understreker prosjektleder Stumo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media