Muskelsykdommer

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er 7. utgave av lord Waltons velrenommerte lærebok om muskelsykdommer som utkom første gang i 1964. Mens de tidligere utgaver stort sett har vært skrevet av lord Walton alene, har denne hele 54 forfattere og tre redaktører.

  Boken inneholder 36 kapitler som er organisert i fire seksjoner. I tillegg kommer en fyldig indeks på 20 sider. I første hoveddel omtales det vitenskapelige grunnlag vedrørende muskellidelser, og i neste del diagnostiske metoder ved slike tilstander. Tredje del inneholder klinisk beskrivelse av de forskjellige muskelsykdommer, i alt 18 kapitler. Boken avsluttes med en del som omhandler prinsipper i behandlingen av muskelsykdommer, inkludert genetisk rådgivning.

  Dette er en fremragende bok. Lord Walton satte sitt kvalitetsstempel på denne allerede i første utgave. Dette er videreført av de tre redaktører. Leseren merker gjennom hele boken redaktørenes nennsomme redigerende hender som har sørget for at den fremstår med et enhetlig preg. Den bør finnes i boksamlingen til enhver nevrolog ved nevrologiske og pediatriske avdelinger, samt hos andre med interesse for muskelsykdommer.

  Rolf Nyberg-Hansen

  Nevrologisk avdeling

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media