Bevilgninger fra Aplfs forskningsfond 2002

Aktuelt i foreningen Yrkesforeningene
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fondsutvalget for Aplfs forskningsfond har i møte 20.8. 2002 behandlet mottatt søknader om støtte fra fem allmennpraktikere og fattet vedtak om å tildele:

  – Hogne Sandvik kr 5 000 for prosjektet Erfaringer med fastlegeordningen

  – Erik Werner kr 15 000 for prosjektet Implementering av retningslinjer for akutte korsryggsmerter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media