Bevilgninger fra Aplfs forskningsfond 2002

Jens Eskerud Om forfatteren
Artikkel

Fondsutvalget for Aplfs forskningsfond har i møte 20.8. 2002 behandlet mottatt søknader om støtte fra fem allmennpraktikere og fattet vedtak om å tildele:

– Hogne Sandvik kr 5 000 for prosjektet Erfaringer med fastlegeordningen

– Erik Werner kr 15 000 for prosjektet Implementering av retningslinjer for akutte korsryggsmerter

Anbefalte artikler