Legefakta

Artikkel

Nmf- medlem

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

830

58,9

41,1

Univ. i Bergen

714

57,1

42,9

NTNU Trondheim

439

59,7

40,3

Univ. i Tromsø

351

61,0

39,0

Norge totalt Nmf

2 334

58,8

41,2

Tyskland

233

57,9

42,1

Ungarn

231

47,2

52,8

Polen

196

52,0

48,0

Danmark

79

68,4

31,6

Irland

70

70,0

30,0

Tsjekkia

40

40,0

60,0

Storbritannia

36

66,7

33,3

Australia

33

51,5

48,5

Nederland

28

53,6

46,4

Sverige

14

50,0

50,0

Malta

7

52,9

52,9

Østerrike

5

40,0

60,0

Italia

2

0,0

100,0

Bosnia- Hercegovina

1

100,0

0,0

Anbefalte artikler