Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Erik Fosse

Brev til redaktøren

Kommentarartikkel

Petter Ekern
Øyvind Andresen Bjertnæs
Torkil Berge
Ingeborg Strømseng Sjetne
Per Johan Askim
Dag Kristen Solberg
Tore Haslemo
Helge Refsum

Nyheter

Merete Kile Holtermann
Petter Gjersvik
Petter Gjersvik
Nils K. Raabe
Gunnar Tafjord
Wolfgang Lilleby

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Originalartikkel

Geir Bjerkan
Petter Iversen
Håkon Asak
Johan Pillgram-Larsen
Bent-Åge Rolandsen
Nora Heyerdahl
Geir Aamodt
Rannveig Nordhagen
Ragnhild Hovengen
Hege Salvesen Blix
Vidar Hjellvik

Oversiktsartikkel

Hedvig Nordeng
Gro C. Havnen
Olav Spigset

Legemidler i praksis

Lars Jacob Stovner
Erling Tronvik
Knut Hagen

Noe å lære av

Ketil Arne Espnes
Rikke Holm Løvaas
Olav Spigset
Steinar Madsen
Erik Sigurdsen
Tom Tørhaug
Ellen Merete Hagen
Tiina Rekand
Marit Grønning
Svein Færestrand

Kronikk

Medisinsk etikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Fjellhaug Nylund

Anmeldelser

Olaf G. Aasland
Jon Arne Søreide
Espen Stueland

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

Intervju

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Birgit Røkkum Skarstein