m2012/9
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Kommentarartikkel
Verdens helse
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Kuriosa
Oss imellom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media