Kunngjøringer

Artikkel

Endring av kurskravet i revmatologi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i revmatologi endres. Endringen innebærer at det obligatoriske kurset i revmakirurgi erstattes av et obligatorisk kurs i behandling av artrittsykdom hos voksne, hvor revmakirurgi vil bli omtalt som en behandlingsmulighet.

Kurskravet i spesialiteten revmatologi endres og får følgende ordlyd:

Kurskrav gjeldende fra 1.1. 2016

140 timer, herav 100 timer obligatoriske kurs fordelt på fem kurs á 20 timer: Barnerevmatologi, Klinisk immunologi og laboratoriediagnostikk, inflammatoriske leddsykdommer hos voksne, bindevevssykdommer og moderne billeddiagnostikk.

De resterende kurstimer dekkes gjennom valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

I en overgangsperiode frem t.o.m. 31.12. 2015 vil det være anledning til å søke om spesialistgodkjenning i revmatologi på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav.

Anbefalte artikler