()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring av kurskravet i revmatologi

  Endring av kurskravet i revmatologi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i revmatologi endres. Endringen innebærer at det obligatoriske kurset i revmakirurgi erstattes av et obligatorisk kurs i behandling av artrittsykdom hos voksne, hvor revmakirurgi vil bli omtalt som en behandlingsmulighet.

  Kurskravet i spesialiteten revmatologi endres og får følgende ordlyd:

  Kurskrav gjeldende fra 1.1. 2016

  Kurskrav gjeldende fra 1.1. 2016

  140 timer, herav 100 timer obligatoriske kurs fordelt på fem kurs á 20 timer: Barnerevmatologi, Klinisk immunologi og laboratoriediagnostikk, inflammatoriske leddsykdommer hos voksne, bindevevssykdommer og moderne billeddiagnostikk.

  De resterende kurstimer dekkes gjennom valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

  I en overgangsperiode frem t.o.m. 31.12. 2015 vil det være anledning til å søke om spesialistgodkjenning i revmatologi på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media