Hvordan utdanne en kirurg

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stephenson, Matthew

  The hands-on guide to surgical training

  304 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 20

  ISBN 978-0-470-67261-7

  Spesialistutdanningen innen de medisinske fagområdene er i søkelyset av flere grunner: Faglig innhold og struktur, nye arbeidstidsbestemmelser, endrede sosiale trender og ulike aspekter knyttet til rekruttering er noen av disse. Kirurgifaget er intet unntak. Denne boken er ment som en praktisk veileder – både til å komme inn i en kirurgisk spesialistutdanning og deretter til grenspesialisering. Men boken er også en veiledning i å kunne komme gjennom årene i kirurgisk utdanningsstilling, og underveis gjøre personlige og gode veivalg for sin egen fremtidige yrkeskarriere, både faglig og sosialt.

  Alle bidragsyterne arbeider i det britiske helsevesenet. Deres utgangspunkt er rekruttering til og gjennomføring av spesialistutdanningen innen dette systemet. Selv om deler av innholdet derfor blir noe mindre relevant for norske spesialistkandidater, inneholder boken en rekke betraktninger og en god del informasjon og gode råd av mer generell karakter. For eksempel er det relativt uvanlig å finne i skriftlig form såpass detaljerte beskrivelser av hvilke forventninger man har til spesialistkandidatenes bidrag og atferd på sengepost, operasjonsavdeling og poliklinikk. Og det generelle budskapet hva gjelder vår omgang med pasienter, kolleger og medarbeidere for øvrig er: «It’s nice to be important, but it’s more important to be nice.» Ikke dårlig hvis man kan få med seg en slik betraktning når man starter på en spesialistutdanning – om denne innsikten skulle ha glippet helt under studietiden.

  Man finner også korte beskrivelser av hva som preger de ulike hoved- og grenspesialitetene innen kirurgifaget. Et kort kapittel er spesielt viet rekruttering av kvinner, uten at jeg tror mange kvinner vil bli spesielt motivert av disse tre sidene.

  Boken har frakkelommeformat, er lett å slå opp i og har indeks bakerst, men skriften er liten. Bildene er gjennomgående små og egner seg lite til å illustrere teksten.

  Både sentrale og lokale aktører som engasjerer seg i spesialistutdanningen vil kunne finne en del faktaopplysninger og vurderinger som kan bidra til å gjøre nødvendige endringer i vår egen spesialistutdanning – både til utdanningen, men kanskje også til dannelsen av fremtidens kirurger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media