()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Etterspørselen etter private helseforsikringer eksploderer. Kan årsaken rett og slett være at det er behov for dem?

  Med hodet i sanden kommer vi ingen vei

  Krigsskader i Afghanistan

  Krigsskader i Afghanistan

  Mange norske soldater er påført alvorlige og fatale skader under tjeneste i Afghanistan. Ni er døde – alle døde før de kunne evakueres. Veibomber utgjør den største risikoen. Dette viser en gjennomgang av alle stridsrelaterte skader og dødsfall i perioden 2002 – 10. Skaderegistrering er viktig for å sikre god sanitetstjeneste og bedret verneutstyr.

  Krigens pris

  Krig er alvor – sårede og falne norske soldater i Afghanistan

  Fetere barn på bygda

  Fetere barn på bygda

  Andelen overvektige barn er høyere på landsbygda enn i byene. Dette viser en studie med nesten 3 500 åttendeklassinger i 2008. Noe av forskjellen kan skyldes ulikt utdannings- og inntektsnivå hos foreldrene. Hvilke miljøfaktorer påvirker utviklingen av overvekt hos barn på landet?

  Overvekt hos barn – et bygdeproblem?

  Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted?

  Russen bruker mer antibiotika

  Russen bruker mer antibiotika

  19-åringer bruker oftere enkelte antibiotikatyper og legemidler mot hoste og øyeinfeksjoner enn 17-åringer og 21-åringer. Forbruket er særlig høyt i mai måned, spesielt rett etter 17. mai.

  Økt bruk av antibiotika blant 19-åringer i mai

  De kunnskapsrike pasientene

  De kunnskapsrike pasientene

  Mange pasienter skaffer seg mye kunnskap om egen sykdom – ekspertkunnskap er ikke lenger forbeholdt ekspertene. Dette er oftest et gode, men kan være til besvær, også for pasienten. Sprikende forklaringer og råd fra mange involverte behandlere og fra andre pasienter kan forsterke pasienters usikkerhet.

  De kunnskapsrike pasientene

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media