Hendig bok om medisinsk bildediagnostikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Darby, Michael J.

  Barron, Dominic A.

  Hyland, Rachel E.

  Oxford handbook of medical imaging

  440 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-921636-9

  Forfatterne ønsker at boken skal være nyttig for yngre leger og andre som trenger veiledning i dagens raskt økende bildediagnostiske muligheter.

  Dette er en oppslagsbok. Formatet passer i en lomme i en legefrakk, og boken er godt innbundet med myke plastpermer. Kvaliteten på bildene varierer. Vanlige røntgenbilder og gjennomlysningsbilder er ofte gjengitt med svært lav kvalitet, mens MR- og ultralydbilder er brukbare.

  De tre forfatterne er alle praktiserende radiologer ved Leeds Teaching Hospitals i Storbritannia. De tar ikke mål av seg til å gi autoritative råd om hva som er beste undersøkelse i gitte kliniske sitasjoner, eller å lære bort vanskelige klinisk-radiologiske utredningsalgoritmer.

  Boken er organisert etter organsystemer, og forfatterne dekker de aktuelle modalitetene og deres relevans til utvalgte kliniske situasjoner. For hvert organsystem er det tre separate seksjoner.

  I den første seksjonen, Differential diagnosis, presenterer forfatterne vanlige bildediagnostiske funn, som tumor på halsen eller forkalkninger i urinveiene. I den andre seksjonen, Presenting syndroms, lister de opp de vanligste symptomene, som heshet eller hematuri. Her gjennomgår de også de vanligste modalitetene og undersøkelser som er aktuelle, og deres sterke og svake sider. I den tredje seksjonen, Conditions, tar forfatterne for seg de vanligste bildediagnostiske funnene og differensialdiagnoser for et utvalg vanlige eller viktige lidelser, som MR av kreft i epipharynx eller CT av ureterkonkrement.

  Kapitlene er inndelt i luftveier, karsykdommer, nevrologiske tilstander, øre-nese-hals, urogenitale problemer, muskel- og skjelettsykdommer, gastrointestinale sykdommer og brystproblematikk. Det er også et innledende kapittel om de forskjellige bildedannende teknikkene. Det er bare ett kapittel om traumer, og det er inndelt i kroppsområder.

  Bildediagnostikk spiller en stadig viktigere rolle i diagnostikk, terapievaluering og kontroll. Nye muligheter kommer jevnlig til. Derfor er riktig bruk av bildediagnostikk viktig. Det hjelper også for både den kroniske underkapasiteten og en eventuell dårlig strålehygiene. Tilnærmingen med det kombinerte utgangspunktet av et klinisk bilde og så radiologisk løsning synes nyttig. Det faglige perspektivet er svært bredt, og det begrenser nok nytten av boken. Med den medisinske spesialiseringen vi har, vil store deler av boken være uinteressant for mange. Men leger i spesialisering i radiologi kan ha glede av den, og også turnusleger og ivrige studenter kan finne den nyttig.

  Personlig vil jeg heller få tilgang til de delene av boken som jeg er interessert i, på mitt sju tommers nettbrett, som også passer i frakkelommen. Det er lettere å bære, enkelt å oppdatere og kan brukes til andre ting.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media