I forkant av moderne helsebyråkrati

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pfeffer, Per Frithjof

  Albrechtsen, Dagfinn

  En gave for livet

  Historien om organtransplantasjon i Norge. 295 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2011. Pris NOK 300

  ISBN 978-82-303-1830-0

  Hensikten med denne utgivelsen er å fremlegge en moderne medisinsk historie hvor relativt få personer i et lokalt fagmiljø i Oslo initierte og organiserte et nasjonalt behandlingstilbud. Forfatterne har prøvd å gjøre stoffet mest mulig forståelig for dem som ikke arbeider innen helse, noe som alltid vil være vanskelig. Boken bør være obligatorisk lesning for helsebyråkrater, av stor verdi for helsepersonell og som «illustrert vitenskap» for et bredere publikum. Organiseringen og gjennomføringen av organtransplantasjon i Norge er i dag en internasjonal spissfunksjon.

  Det er 15 kapitler, blant annet: Fra drøm til virkelighet, Kroppen avstøter fremmed vev, Organdonasjon fra avdøde og levende givere, Transplantasjonssykepleie, Bindeleddet til pasientforeninger og interesseorganisasjoner og Et blikk inn i fremtiden. I tillegg er det sju kapitler om transplantasjon av ulike organer. Kapitlene har ulike forfattere og forfattergrupper.

  Bidragsyterne nevner fortjenstfullt mange navn. Det er riktig at de fleste av disse nevnes og at vi får historien om livet de levde, hvordan de arbeidet, hvordan de tenkte og hvordan de organiserte et konglomerat av krav til basalforskning, tverrfaglig samarbeid på Rikshospitalet og nasjonalt, og ikke aller minst kravet til religion og etikk. Dette var en tid da idérikdom, evne til samarbeid og improvisasjon var de største intellektuelle utfordringene.

  Verdens første vellykkede nyretransplantasjon ble utført i 1953 og i Norge to år senere (1). Den første tiden var dette eksperimentell medisin. Den første langvarige vellykkede nyretransplantasjonen fant sted i 1963. På denne tiden ble HLA-vevstyping etablert, og i slutten av 1960-årene ble moderne nyretransplantasjon etablert i Norge. Forskning, organisering og personer fra dette miljøet var grunnleggende og kontaktskapere for transplantasjon av andre organer og av flere organer samtidig. Resultatene ble dokumentert lenge før systematisk kvalitetssikring ble et moteord. Med denne korte historien er det nå utført nærmere 10 000 transplantasjoner i Norge.

  Historien er av stor interesse. I forordet summerer forfatterne opp historien og kjernepunktene på en oversiktig måte. Det er mange detaljopplysninger, men av historiske hensyn bør de være der. Både disse opplysningene og enkeltpersoner kan det være vanskelig for uinnvidde å forholde seg til, men man kan imidlertid lese boken som en historisk roman med autentiske personer. Det er en rekke fine illustrasjoner, og spesielt i de to første kapitlene er det nyttige faktabokser for leseren. På de siste seks sidene presenteres forfatterne.

  Tre personer i denne historien bør nevnes: Ole Jacob Malm (1910 – 2005) som, før vevstyping var tilgjengelig, testet avstøtningsreaksjon ved å transplantere hudlapper på sin egen underarm, Erik Thorsby (f. 1938) som etablerte og utviklet HLA-vevstyping, og Audun Flatmark (1926 – 2004), kirurgen og organisatoren av det nasjonale nyretransplantasjonsprosjektet. Alle var hovedaktører som la grunnlaget for det nasjonale transplantasjonsprogrammet vi har i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media