Krigskirurg, offiser, entreprenør og medmenneske

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Warburg, Finn

  I fulde åndedrag

  En krigskirurgs erindringer. 562 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 350

  ISBN 978-87-7749-667-7

  Dette er selvbiografien til en dansk katastrofemedisiner og ortoped med tilknytning til Forsvaret. Han er en legende i sitt hjemland. Som pensjonist er han nå engasjert i rehabilitering av de mange danske soldatene med omfattende krigsskader. Soldatene kaller ham «Troldmanden fra Riget».

  Målgruppen er noen hver som synes det er underholdende å lese om en erfaren leges omfattende aktivitet, fra barndom, gjennom oppvekst og utdanning, til tallrike oppdrag i utenlandstjeneste, både med det militære og med sivile hjelpeorganisasjoner.

  «Alt» av krig og katastrofer fra Beirut i 1980-årene til Afghanistan i 2007 har vært en del av Finn Warburgs liv. Her er mange detaljer fra den daglige driften av feltsykehus og hjelpearbeid. Innimellom har han hatt tid til å starte et firma for operasjonscontainere, og han har deltatt i oppfølgingen av krigsveteraner. Det er krigsveteraner de er, ingen annen politisk korrekt eufemisme er dekkende. «Om man kommer hjem forandret, betyder det ikke at man er et dårligere menneske.»

  Boken har mange krigskirurgiske visdomsord. Warburg har preget den danske militære saniteten og vært med på å bygge opp traumesenteret i København. Han er ikke redd for å ironisere over militær, tungrodd overadministrasjon eller den tilsynelatende håpløsheten ved enkelte sivile prosjekter. Men han er resultatorientert og flink med folk. Han understreker nødvendigheten av at hjelpeprosjekter må forankres i den lokale befolkningen for å bli bærekraftige.

  Dette er ikke noen autorativ analyse av de store begivenhetene. Det er ingen kart, men noen bilder av typen personlig fotoalbum. Det er heller ingen prosedyrebeskrivelser som gjør at en kirurg kan nyttiggjøre seg erfaringene utover å bli inspirert.

  Siste del er en rekke dramatiske kasuistikker fra Afghanistan. Det illustrerer hva man kan redde av kritiske skadede i krig, men er en oppramsing av dagene som går, uten kirurgisk eller litterær verdi.

  En indeks ville gjort boken verdifull. Forfatteren har vært mangfoldig, men jeg savner å kunne slå opp på emner, steder, personer og utstyr.

  Han forteller med innsikt og ironi. Man humrer over det danske vidd, men 562 sider er for mye. Dette er nok verket til en veteran som vil skrive av seg inntrykk. De som har erfaring fra internasjonal tjeneste vil nikke gjenkjennende. Andre vil med noe misunnelse kanskje si at man kunne ha søkt mer fargerike opplevelser for seg selv og sin utvikling samt ha vært til mer hjelp for sine medmennesker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media