Også friske har defekte gener

Nyheter Medisinsk genetikk
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gendefekter som ødelegger proteinkodende gener finnes også i friske individer.

  Gendefekter som fører til tap av protein eller av proteinets funksjon (loss of function, LoF) har vært ansett som sjeldne. Denne type mutasjoner er vist å kunne gi vanlige nedarvede sykdommer som Duchennes muskeldystrofi og cystisk fibrose. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt omfanget av slike genvarianter i genomet til friske personer (1).

  Forskerne undersøkte helgenomisk sekvensdata fra 186 individer. Ved bruk av strenge filtreringsprosedyrer ble til sammen 1 285 LoF-varianter identifisert. Gjennomsnittlig ble hver person estimert til å ha rundt 100 LoF-alleler, hvorav omtrent 20 i to kopier i hvert individ og det respektive genet inaktivt. Det ble identifisert sjeldne og sannsynligvis skadelige LoF-alleler, inkludert 26 kjente varianter og 21 varianter som sannsynligvis er forbundet med alvorlig sykdom, og vanlige LoF-varianter i ikke-essensielle gener.

  – Disse forskerne har en omfattende database av genvarianter som forventes å ødelegge proteinkodende gener. Denne studien viser at majoriteten av disse finnes i lav frekvens i populasjonen, sier professor Eirik Frengen ved Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo. – Et lite antall av mer hyppig forekommende LoF-varianter ble funnet i gener fra genfamilier som bl.a. koder for proteiner som kan forventes å kompensere for tap av proteinfunksjon som resultat av en LoF-variasjon.

  Forskerne har også utarbeidet en algoritme for å kunne skille ut klinisk relevant variasjon. Denne typen algoritmer vil være svært nyttig når man jakter på sykdomsgivende mutasjoner, for eksempel hos pasienter med recessivt nedarvede sykdommer, sier Frengen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media