()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyremøtet står for døren. Her gjør man det man kan for å sikre gode forhold for leger. Vi har gjort et dykk i arkivet og funnet en meddelelse fra sentralstyret fra 1946 (Tidsskr Nor Lægeforen 1946; 66: 625). Da var det pensjonsordning man ønsket å få på plass.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media