Avansert lærebok om autisme

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fein, Deborah A.

  The neuropsychology of autism

  540 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 50

  ISBN 978-0-19-537831-3

  Deborah Fein er professor i psykologi ved University of Connecticut. Hun er en anerkjent nevropsykolog med mer enn 35 års erfaring som kliniker og forsker innen autisme. Tyngdepunkter i hennes forskning er nevropsykologi i autismespekterlidelser og nevropsykologisk utredning. Hun har publisert over 100 artikler og bokbidrag, og dette er hennes andre bok om autisme.

  Boken kan betegnes som en avansert lærebok, og målgruppen er studenter, klinikere og forskere med interesse for autisme. Ledende internasjonale eksperter i feltet gir leseren et vidt spenn av informasjon, fra mer kjente områder som sosial interaksjon, språk, oppmerksomhet, arbeidsminne, eksekutivfunksjoner og nevroanatomi til nyeste viten innen genetikk, strukturell og funksjonell hjerneutvikling, nevropeptider, steroider etc. I et eget kapittel drøfter hun mer systemisk tilnærming til lidelsen, noe som er spennende å lese og meget tankevekkende.

  Kapitlene er detaljerte, men oversiktlige, og man kan fint lese dem hver for seg. Teksten formidler forholdsvis tung informasjon på en lett tilgjengelig måte. Teksten suppleres av tabeller, illustrasjoner og mange aktuelle litteraturkilder. Per i dag er det få liknende bøker på markedet, og jeg kan trygt anbefale boken for fagfolk som ønsker å fordype seg i emnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media