Vil ha forbud mot røyking i bil

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det bør innføres et lovforbud mot røyk i bil etter modell fra den britiske legeforeningen, mener Legeforeningen.

  Legeforeningen vil ha lovforbud mot røyk i bil. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Legeforeningen vil ha lovforbud mot røyk i bil. Illustrasjonsfoto Colourbox

  – Det er særlig viktig å beskytte barn og unge mot eksponering for tobakksrøyk og å hindre flest mulig unge fra å begynne å røyke, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

  Legeforeningen mener barn må vernes mot passiv røyking og støtter fullt ut forslaget til endringer i tobakksskadeloven om å gjøre alle skoler og barnehager tobakksfrie utendørs.

  En landsomfattende spørreundersøkelse om holdninger til tobakk gjennomført på oppdrag fra organisasjonen Tobakksfritt i februar 2012 viser at røyking i bil er enda mindre akseptert enn røyking utenom bil når barn er til stede. Kun 1 % av de spurte kan godta røyking i bil når barn er med. Denne oppfatningen er gjengs i alle grupper av befolkningen.

  Legeforeningen er positiv til endringsforslagene fra Helse- og omsorgsdepartementet, men vil gjerne ha en enda mer ambisiøs tobakksforebyggende politikk. Barnekonvensjonen § 24 som omhandler helse, sier at staten skal avskaffe helsefarlige tradisjoner. Bruk av tobakk er en slik helseskadelig tradisjon som bør avskaffes, mener Legeforeningen.

  Må ha røykfrie arenaer

  Må ha røykfrie arenaer

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår blant annet absolutt aldersgrense på 18 år for selgere av tobakksvarer, et forbud mot salg av mindre tobakkspakninger, en presisering av forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer, at adgangen til å ha røykerom fjernes, at alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie utendørs, og at det lovfestes tobakksfri skoletid for elevene.

  En WHO-rapport fra 2010 viser at Norge ikke lenger ligger i front når det gjelder tobakksforebygging. I rapporten påpekes det spesielt at man gjennom dispensasjoner brøt med konvensjonens krav til røykfrie arbeidsplasser og ikke sørget for tilstrekkelig vern av befolkningen mot tobakkskader. Det ble også påpekt at det ikke var gjort nok for å forebygge at unge begynner å røyke eller snuse. Ikke minst ble det gjort altfor lite for å motivere og tilby hjelp til snus- og røykeslutt og å fjerne dispensasjoner som gjør det mulig å beholde røykerom.

  Les Legeforeningens høringsuttalelse her: https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media