Vil ha helse inn i utenrikspolitikken

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter myndighetene i at helse må gjøres til en del av norsk utenrikspolitikk. – Rettferdig fordeling av gode helsetjenester globalt er nødvendig for å oppnå økonomisk vekst og stabilitet.

Legeforeningen understreker at det må være en kobling mellom det utenrikspolitiske engasjementet og bruk av norske helseinstitusjoner og forskningsinstitusjoner i dette arbeidet.

Tre områder: utdanning av helsepersonell, styrking av lokale fagmiljøer og mødrehelse utpeker seg.

En langsiktig satsing på utdanning er nødvendig for å styrke både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Norge og norske institusjoner bør derfor utvide og kvalitetssikre sitt samarbeid om utdanning av helsepersonell i lav- og mellominntektsland. Flere norske forskningsinstitusjoner og helseforetaksbaserte grupper har lang erfaring med arbeid i lavinntektsland.

Det viktigste med samarbeidsprosjekter er å dekke behovene i samarbeidslandene i lav- og mellominntektsland. Det er nødvendig å styrke lokale fagmiljøer og bidra til å etablere faglige nettverk nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Leger må gjennom sine organisasjoner ha mulighet til å kunne peke på lav- og mellominntektslandenes behov, blant annet for å kunne påvirke norske og andre myndigheter og internasjonale bidragsytere.

For å motvirke mødredødsfall må alle kvinner være sikret gratis tilgang til kvalifisert hjelp under abort, svangerskap og fødsel. I tillegg må det utvikles tiltak for å unngå uønskede svangerskap, forebygge komplikasjoner ved svangerskap og abort samt hindre dødsfall når komplikasjoner oppstår.

Legeforeningen deltok på høring om temaet i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget i uke 13.

Anbefalte artikler