Solid lærebok i positiv psykologi for organisasjoner

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cameron, Kim S.

  Spreitzer, Gretchen M.

  The Oxford handbook of positive organizational scholarship

  1 076 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 105

  ISBN 978-0-19-973461-0

  Does the positive psychology movement have legs? var tittelen på en artikkel i 2003 (1). Den positive psykologien er så transcendental, individuell og subjektiv at den mangler bakkekontakt i solid empiri, ble det påstått. Å utgi en tung akademisk lærebok om positiv organisasjonspsykologi er et ganske spenstig prosjekt av anerkjente Oxford University Press.

  Begge redaktørene er knyttet til University of Michigan (Ross School of Business) der det er et aktivt forskningsmiljø rundt «Positive Organizational Scholarship». Men de er ikke alene. «Håndboken» er snarere en murstein av et leksikon, der 150 forfattere gjennom ni hoveddeler og 79 kapitler boltrer seg på over 1 000 sider.

  Boken burde være nyttig for alle som er interessert i arbeid og organisasjon, som ledere og fagforeningsfolk, men kanskje først og fremst forskere og akademikere. Her er solide oversiktskapitler og rikholdige referanselister – og utfordrende titler for norsk helsevesen: Collective efficacy beliefs, organizational excellence, and leadership, og A positive approach to studying diversity in organizations. En hoveddel handler om positivt lederskap og endring, en annen omhandler problemer og utfordringer: Managing the unexpected og Organizational healing: a relational process to handle major disruption.

  Første del har et individuelt og generelt siktemål, den siste et relasjonelt og organisatorisk. Andre hoveddeler omhandler positive individuelle faktorer, positive emosjoner, strategi og yteevne, positive relasjoner, positiv HR-praksis, positiv organisatorisk praksis og utvidelse av positiv organisatorisk lærdom.

  Jeg har gått grundig gjennom enkelte kapitler, f.eks. Subjective well-being in organizations der Arnold B. Bakker er førsteforfatter. Han er en anerkjent forsker på dette feltet, og kapitlet var svært godt, med oversiktlige figurer og en sentral referanseliste.

  Kapitlene har som mal et innledende sammendrag, deretter begrepsdefinisjon og gjennomgang av feltet, ofte med gode figurer, og avslutningsvis forslag til fremtidig forskning. De omhandler begreper som kreativitet, nysgjerrighet, positiv energi, tillit, lidenskap, tilgivelse, håp, mot, intimitet, humor etc. Det aller meste behandles forbilledlig åpent, ærlig og nøkternt.

  Ett av kapitlene handler om betydningen av å se håp i organisasjoner, med Arne Carlsen fra SINTEF som førsteforfatter. Her trekker man også veksler på erfaringene fra norsk oljeleting. I det avsluttende kapitlet prøver redaktørene å sammenfatte og trekke linjer fremover. Dette er godt skrevet, det mangfoldige feltet tatt i betraktning.

  Positiv psykologi har med denne solide akademiske oppslagsboken nærmest fått et tusenbein å stå på – heldigvis finnes en detaljert indeks til slutt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media