Vurdering av myokardskade etter infarkt

Nyheter Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter et hjerteinfarkt estimeres ofte hjertets ejeksjonsfraksjon for å forutsi pasienters videre prognose. En ny doktorgrad viser at en nyere ekkokardiografisk metode gir bedre prognostisk informasjon.

  Standardutredning etter gjennomgått hjerteinfarkt er estimering av hjertets ejeksjonsfraksjon. Dette kan gi informasjon om prognose og avhjelpe tilpassing av medikamentell behandling.

  – Ved måling av ejeksjonsfraksjon er det imidlertid begrensninger knyttet til bildekvalitet, individuelle variasjoner i venstre ventrikkels geometri og stor interobservatør-variabilitet, sier Benthe Sjøli som har studert alternative ultralydbaserte metoder for å vurdere myokardskade etter infarkt.

  I doktorgradsarbeidet har hun fulgt 77 pasienter innlagt med akutt ST-elevasjonsinfarkt ved Sørlandet sykehus, Arendal. Hun har sammenliknet bruk av konvensjonell måling av ejeksjonsfraksjon med måling av hjertets deformering i form av strain, en ny ultralydmetode hvor man direkte måler bevegelse i segmenter av hjertets myokard for å vurdere tap av funksjon.

  – Et viktig funn var at global strain målt ved utskrivning samsvarte godt med infarktstørrelse målt ved MR, og var bedre enn måling av ejeksjonsfraksjon til å predikere infarktstørrelse og kardiale hendelser. I tillegg var reproduserbarheten bedre for global strain sammenliknet med ejeksjonsfraksjon, sier Sjøli.

  Disputas

  Benthe Sjøli disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 27.1. 2012. Tittelen på avhandlingen er Diagnostic and prognostic use of myocardial strain in patients with acute myocardial infarction.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media