Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Systematisk kartlegging av kardiovaskulær sykdom i familien kan gjøre det lettere å avgjøre hvilke pasienter som trenger forebyggende behandling.

Illustrasjonsfoto Istockphoto/Thinkstockphoto

I en britisk studie fra allmennpraksis ble 748 pasienter uten tidligere påviste risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom vurdert på vanlig måte (1). Etter en paret clusterrandomisering ble om lag halvparten av dem også bedt om å fylle ut et spørreskjema om forekomst av hjerte- og karsykdom i familien.

Andelen pasienter som ble klassifisert med høy risiko for kardiovaskulær sykdom, steg med 4,8 prosentpoeng i intervensjonsgruppen mot 0,3 prosentpoeng i kontrollgruppen (p = 0,007). Angstskår var lik i begge grupper.

– Dette er en god studie, som viser hvor viktig det er å kartlegge forekomst av kardiovaskulær sykdom i slekten når samlet risiko skal vurderes og det planlegges forebyggende tiltak, for eksempel behandling med blodtrykkssenkende legemidler, sier professor Åsmund Reikvam ved Farmakologisk institutt, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

– I retningslinjer om forebyggende medikamentell behandling mot hjerte- og karsykdom er det vanlig at beregning av absolutt risiko for koronarsykdom eller hjerneslag inngår. Slike beregninger omfatter ofte ikke familiær forekomst av hjerte- og karsykdom. Det er likevel vanlig å ta hensyn til familiær belastning i den skjønnsmessige vurderingen som må gjøres i tillegg til risikoberegningen, sier Reikvam.

Anbefalte artikler