Håndbok om vannlatingssymptomer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bachmann, Alexander

  Rosette, Jean de la

  Benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms in men

  182 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 13

  ISBN 978-0-19-957277-9

  Hovedforfatterne er anerkjente urologer fra universitetsklinikker i Basel og Amsterdam. De 35 medforfatterne kommer hovedsakelig fra Europa.

  Det er 24 kapitler. Først drøfter forfatterne relasjonen mellom vannlatingssymptomer (LUTS, lower urinary tract symptoms), benign prostatahyperplasi (BPH, som strengt tatt kun er betegnelsen på de mikroskopiske forandringene i prostata), prostataforstørrelse (BPE, benign prostatic enlargement) og obstruksjon som prostata kan forårsake (BPO, benign prostatic obstruction og BOO, bladder outlet obstruction). I andre kapitler tar de for seg tilstandens naturlige forløp, relasjon til prostatakreft, ereksjonsproblemer, risikofaktorer m.m. De drøfter også diagnostikk, bruk av vannlatingsskjema og symptomskårskjema for å objektivisere symptomene.

  Bidragsyterne omtaler og diskuterer alle former for behandlinger med medikamenter eller intervensjoner og komplikasjoner til de ulike behandlingsalternativene. I tillegg til ordinære transurethrale behandlinger med bipolar og monopolar strøm finnes det i dag en rekke ulike lasermetoder. Alle metodene blir nevnt og diskutert.

  Tidligere var vannlatingsproblemer hos menn forbeholdt spesialister å bedømme og behandle. I dag er det allmennlegen som skal gjøre den primære evalueringen og behandlingen.

  I løpet av de siste 20 årene har vi fått en mer differensiert forståelse av symptomene og derved sluttet å bruke det meningsløse begrepet «prostatisme» fordi vannlatingssymptomer hos menn ikke er prostatasymptomer, men vannlatingssymptomer. Disse kan ha sin årsak i nyrer, urinblære, prostata, urinrør eller nervesystem. Den digitale rektale palpasjonen er fortsatt viktig. I dag synes det som om mange utelater denne enkle undersøkelsen. Den har imidlertid fem hensikter: bedømme prostatas størrelse (ingen eksakt vitenskap, men en skjønnsmessig vurdering), bedømme knuter og faste parter i prostata (supplement til prostataspesifikt antigen), bedømme smerter i prostata eller omgivelsene, bedømme analsfinkters tonus og styrke (enkel nevrologisk bedømmelse) og kjenne på rektumslimhinnen for å avsløre svulster her.

  Forfatterne gir et komplett bilde av denne tilstanden, som er så vanlig at alle allmennleger regelmessig møter den i praksis. Alle urologer må daglig ta stilling til ulike problemstillinger knyttet til disse pasientene.

  Boken er lett å orientere seg i og er et enkelt verktøy for de legene som vil sette seg grundigere inn i denne problemstillingen.

  For dem som utdanner seg til urolog, er kunnskapene i denne boken ubetinget nødvendig. Man kan finne kunnskapen andre steder, men neppe så lett tilgjengelig og så samlet. Jeg vil derfor anbefale boken for urologer og kommende urologer fordi den på en enkel og konsentrert måte gir en fullstendig oppdatering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media