()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår kjære kollega, Arve Bang-Kittilsen døde 18.2. 2012, nær 68 år gammel. En engasjert stemme er borte.

   Arve ble født 4.4. 1944. Etter gymnaset i Bærum, studerte han medisin i Reykjavik og kom tilbake til Norge i 1971. Sitt første møte med psykiatrien fikk han ved Blakstad sykehus. Etter turnustjenesten flyttet han til Klæbu, som skulle bli hans hjemsted resten av livet. Der arbeidet han i HVPU noen år og ble fagsjef, før han i 1976 begynte ved Regionssykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen. Han gikk gradene som assistentlege, reservelege, assisterende overlege og overlege. Han var avdelingssjef fra 1989 til Haukåsen ble nedlagt i 2007. Haukåsen var flere ganger truet med nedleggelse. Dette var en belastning for pasienter og ansatte. Arve, som var en hyggelig og fredelig mann, viste seg her som en sann kriger. Han brant for pasienter og medarbeidere. Han sa høyt og tydelig at han ville kjempe for Haukåsen. Og han holdt ord. Arve møtte motstand, men lot seg aldri stoppe. Arve var en høvding, Arve var Haukåsen. Men selv ikke han kunne redde avdelingen. Etter nedleggelsen, valgte han å arbeide ved Orkdal DPS i noen år før han ble for syk. Arve hadde et sjeldent sterkt og varmt engasjement for sin arbeidsplass. Han gjorde seg godt kjent med pasientene og deres plager, med de ansatte og med stedet. Han hadde godt klinisk skjønn, stor kunnskap og menneskelighet. Han var særlig opptatt av pasienter som hadde opplevd omsorgssvikt og overgrep. Arve hadde også et engasjert forhold til oss som medarbeidere, ga oss faglige og personlige råd og delte gjerne egne opplevelser over lunsjbordet på Haukåsen. Han etterlater seg to døtre, Gry og Ane og fire barnebarn. Arve var stolt av jentene sine og fortalte oss om milepæler i livene deres. Vi husker hans glede over å bli morfar. Han smilte nesten sammenhengende i flere dager. Seiling var en lidenskap han dyrket og snakket høystemt om. Arve hadde stor evne til begeistring. Vi er glade over å ha kjent han. Vi vil minnes Arve Bang-Kittilsen og savne hans evne til varmt engasjement.

  På vegne av venner i Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media