Hjertestans under maratonløp

Merete Kile Holtermann Om forfatteren
Artikkel

Hjertestans i forbindelse med langdistanseløp er vanligst blant middelaldrende menn. Hypertrofisk kardiomyopati er ofte en medvirkende årsak.

Det har vært en sterk økning av deltakere i maraton og halvmaraton i USA de siste årene. I perioden 2000 – 10 ble det registrert totalt 10,9 millioner deltakere og 59 tilfeller av løpsrelatert hjertestans – 40 under maratonløp og 19 under halvmaraton (1). De fleste var menn (n = 51). Gjennomsnittsalder var 42 år. Insidensen av hjertestans var signifikant høyere ved maraton (1,01 per 100 000) enn ved halvmaraton (0,27 per 100 000).

Kliniske opplysninger var tilgjengelige for 31 pasienter, hvorav 23 døde. Den vanligste årsaken til hjertestans hos dem som overlevde var iskemisk hjertesykdom. Blant dem som døde fant man sikker eller sannsynlig hypertrofisk kardiomyopati hos 15 av 23 i tillegg til andre faktorer hos enkelte. De åtte som overlevde var gjennomsnittlig eldre enn de som døde, og hadde mer erfaring med langdistanseløp.

– Det er mange holdepunkter for at de som driver med utholdenhetsidrett, særlig menn, har høyere risiko for å utvikle hjertesykdommer, sier Thor Edvardsen, professor og fungerende avdelingsleder ved kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

– Studien viser relativt lave tall for hjertestans under selve konkurransen, men den sier ikke noe om treningsperioden som ligger forut for løpet. Den vanligste årsaken til hjertestans i denne studien kunne vært oppdaget på forhånd ved EKG og ekkokardiografi, sier Edvardsen.

Illustrasjonsfoto Hemera/Thinkstock

Anbefalte artikler