Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Navneendring

Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har skiftet navn til Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet.

Begrunnelsen for navneskiftet er at NIMF i mange år har inkludert fysisk aktivitet i sin definisjon av idrettsmedisin. Fysisk aktivitetsdokumenterte helseeffekter ved forebygging og behandling av skader og sykdommer har vært tema på mange av foreningens møter og engasjementer, inkludert de senere års høstkongresser. Omverdenens oppfatning av foreningen har ofte vært preget av toppidrett og breddeidrett. Foreningen har omfattende kunnskap om fysisk aktivitet og helseeffekter av dette, og foreningen deltar i samfunnets og helsevesenets engasjement for å øke bruken av fysisk aktivitet i befolkningen, og i primærhelsetjenesten i sær, for å fremme folkehelsen. Foreningen vil beholde samme forkortelse og logo som tidligere.

Anbefalte artikler