Godt oppslagsverk om traumer og ortopedi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bulstrode, Christopher

  Oxford textbook of trauma and orthopaedics

  2. utg. 1 776 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 295

  ISBN 978-0-19-955064-7

  Dette er et oppslagsverk om skader og tilstander i muskel- og skjelettapparatet. Den viktigste målgruppen er ortopeder i utdanning og ortopeder som ønsker å ha et oppslagsverk om alle relevante temaer i ortopedien. Boken er godt egnet for medisinstudenter, fysikalskmedisinere og ikke minst allmennleger som ønsker et oppslagsverk for alt innen muskel- og skjelettsystemet.

  Boken er inndelt i 14 deler. I den første delen tar forfatterne for seg basale og viktige temaer av mer generell karakter. De andre delene omtaler tematiske og organspesifikke områder som tumorer, columna, skulder, albue, hånd/håndledd, hofte, kne, fot, medisinske sykdommer med konsekvenser for skjelettet, infeksjoner/amputasjoner/proteser og traumer. Til sist er det to deler om barneortopedi og barnetraume.

  Verket har omtrent 2 000 illustrasjoner fordelt på ca. 1 800 sider. Papiret er godt, og innbindingen er funksjonell. Indeksen er god. I tillegg er boken også tilgjengelig på nettet.

  Ambisjonen til forfatterne speiles i den første delen, som handler om hvordan man skal utøve klinisk medisin med vekt på forskningsbasert praksis, etikk og involvering av pasienten. De ønsker å tilby et oppslagsverk som skal være et godt verktøy for kunnskapssøk som grunnlag for gode beslutninger om behandling av sykdommer og skader i bevegelsesapparatet.

  De ca. 275 internasjonalt anerkjente forfatterne kommer fra alle verdensdeler. Forfatterlisten består også av anerkjente forskere innenfor andre deler av medisinen når ikke rene ortopediske temaer omtales. Boken er systematisk og oversiktlig oppbygd med vekt på anatomi der det er viktig for å forstå tilstanden/skaden, klassifikasjon, biomekanikk, diagnostikk (klinisk og adekvat supplerende diagnostikk) og behandling (konservativ og kirurgisk). Traumer utgjør den største delen på omtrent 600 sider, noe som tilsvarer nesten en tredel av verket.

  Boken er lett å orientere seg i og synes godt oppdatert på moderne diagnostikk/behandling, bedømt ut fra de områdene jeg selv kjenner best. I hvert tema er det konsekvent brukt bokser med et poengtert og godt oppsummert budskap. Likeens brukes det godt med illustrasjoner der de er bedre egnet til å belyse et forhold enn ord. Språket er i hovedsak enkelt og klart slik at boken er lettlest. Et verk på 1 800 sider med et mål om å dekke alle deler av dette store fagfeltet har naturligvis begrensninger. Leseren vil i liten grad finne beskrivelser av tilganger og detaljer for operative prosedyrer.

  Dette er et verk som så absolutt fortjener utbredelse blant målgruppene. Det bør være tilgjengelig ved alle avdelinger som driver med behandling innenfor muskel- og skjelettområdet, og fortjener plass hos alle som driver aktivt innenfor fagområdet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media