Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ole Jakob Johansen tildelt Kongens fortjenstmedalje

  Ole Jakob Johansen tildelt Kongens fortjenstmedalje

  Da Ole Jakob Johansen (f. 1944) gikk over i pensjonistenes rekker, etter en lang karriere ved St. Olavs hospital, ble han hedret med sitt eget fagseminar, etterfulgt av en festmiddag. Og ikke nok med det, under seminaret dukket også Trondheims ordfører, Rita Ottervik, opp for å overrekke ham Kongens fortjenestmedalje i sølv.

  Til sammen har overlegen jobbet ved St. Olavs hospital i 37 år og ni måneder, med alt det har betydd innenfor den medisinske utviklingen.

  Johansen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969 og ble godkjent spesialist i barnesykdommer i 1977.

  I sin tale til Johansen, sa ordføreren blant annet: – Ole Jakob Johansen har med sin langvarige tilstedeværelse og store kunnskap en spesiell plass i mange foreldres hjerte. Mange nybakte foreldre setter stor pris på at leger og sykepleiere både ser og lytter til dem og legger til rette for en god start etter en fødsel. St. Olav er et av verdens beste sykehus. Både gjennom det teknologiske, men ikke minst gjennom dyktige og motiverte medarbeidere.

  – På denne måten skal vi hedre en av disse, når Ole Jakob Johansen nå går av med pensjon, fortsatte Ottervik i sin tale.

  Gjennom nesten 40 år innenfor pediatri og barsel, har Johansen vært med på en rivende utvikling. Og mens utviklingen har gått sin gang i fagmiljøet, har Johansen i den siste perioden også opplevd byggingen av det nye universitetssykehuset på nært hold. Snart er St. Olavs hospital fullført, og kanskje er Johansen selv snart tilbake som innleid overlege ved behov.

  – Det er ganske vanlig at pensjonerte overleger leies inn ved behov. Det er viktig ikke å skyve ut all kunnskapen på en gang, sier Johansen.

  Fridtjof Nansens belønning for 2012

  Fridtjof Nansens belønning for 2012

  Professor Ludvig Magne Sollid (f. 1962), ansatt ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo og ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, er tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin for 2012 for sitt banebrytende arbeid med sykdommen cøliaki.

  Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin er på 150 000 norske kroner, og deles også ut innen humaniora og samfunnsfag. I tillegg til penger, får prisvinnerne medalje og diplom.

  Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

  Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai 2012.

  Sollid tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1989, og i 1992 tok han doktorgraden på en avhandling om et vevstypemolekyl han hadde oppdaget, han ble senere professor ved Universitetet i Oslo. I 2007 ble han leder for et senter for fremragende forskning, nemlig Senter for immunregulering (Centre for Immune Regulation – CIR).

  Lisbeth Sommervoll fikk Legeforeningens lederpris 2012

  Lisbeth Sommervoll fikk Legeforeningens lederpris 2012

  Lisbeth Sommervoll (f. 1960), klinikksjef for Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, har mottatt Legeforeningens lederpris 2012. Prisen ble delt ut på Legeforeningens dialogkonferanse om ledelse i sykehus.

  Konferansen samlet 160 deltakere. Det er andre gang Legeforeningens lederpris deles ut og den består av et grafisk blad av Per Kleiva pluss et diplom.

  Sommervoll får prisen for sin gode vilje og evne til dialog med sine medarbeidere innenfor alle yrkesgrupper. Hun involverer verneombud og tillitsvalgte i de aktuelle fora. Møtene oppleves som meningsfylte og konstruktive, og hun lytter til innspill. De blir fulgt opp. Det er høyt under taket i hennes ledergruppe, og mye humor selv om arbeidsdagene kan være lange og krevende.

  Hun lar seksjonene i Medisinsk klinikk få utvikle de områder som er viktige for god faglig kvalitet innenfor sine felter og for klinikken og sykehuset som helhet. Det avsettes midler til forskning og disse miljøene stimuleres.

  Sommervoll tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 2000.

  Hun har vært ansatt ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold siden 1995, og i 2000 fikk hun overlegestilling ved sykehuset, noe som førte henne inn i den første lederjobben.

  Hun har siden arbeidet med ledelse på ulike nivåer. Hennes viktigste drivkraft er ønsket om å bidra til å organisere helsetjenesten rundt pasienten, og sørge for at kvalitet og sikkerhet blir ivaretatt. Samtidig må fagmiljøene stimuleres slik at sykehuset fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass for dyktige medarbeidere. Samhandlingsreformen krever at helsevesenet tenker nytt og organiserer tjenesten på en annen måte enn tidligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media