Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Johan Ræder

I dette nummeret

Nyheter

Morten Lindboe
Jens Bjørheim
Rae Frances Bell

Medisin og vitenskap

Jarle Jortveit
Hilde S. Køien
Torstein Gundersen
Harald Brunvand
Erling Ekerhovd
Gunvor Eikeland
Helge Garåsen
Geir Jacobsen
Yasser Rehman
Ragnhild Emblem
Kristin Bjørnland
Pål Aksel Næss
Christine Gaarder
Johann Baptist Dormagen
Morten Lindbæk
Karl W. Wefring
Tor Bjerkedal*
Anette Hylen Ranhoff
Odd Brørs
John-Helge Heimdal
Svein Jacob Tjoflaat Nygaard
Jan Olofsson
Lars Jørgen Rygh
Kjell Hole
Arne Tjølsen

Profesjon og samfunn

Kjell Martin Moksnes
Per G. Farup
Tom Harald Edna
Torstein Hole
Rune Midgard
Stian Lydersen
Stein Kaasa
Petter Gjersvik
Erik Bøhler
Hans Christofer Børresen
Arnfinn Moland
Gunnar Sønsteby
Inger Helene Vandvik
Astrid Nøklebye Heiberg
John Gunnar Mæland

Kommentar og debatt

Inger Helene Vandvik
Elise Christine Bjørkholen
Cecilie Øvland Gravdahl
Ingrid Castberg
Jan Øystein Berle
Olav Spigset
Helge Stormorken

Oss imellom

Kari Riddervold
Dag Simonsen

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Elisabeth Huitfeldt
Anne-Gry Rønning Moe
Informasjonsavdelingen
Lise B. Johannessen

På tampen