Finn fastlegen på nettet

Artikkel

Noen nordmenn går så sjelden til lege at de glemmer hvem de har som fastlege. I løpet av september lanserer Rikstrygdeverket nettstedet MinFastlege under Trygdeetatens egne nettsider. Ved hjelp av en enkel pålogging med bruk av navn, fødselsnummer og postnummer skal folk kunne finne navnet på sin fastlege.

Her skal det også være mulig å bytte fastlege og melde seg inn eller ut av ordningen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8919

Anbefalte artikler