Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Buskerud godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i fysikalsk medisin og rehabilitering. Godkjenningen gis i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten.

Vedtaket gjelder fra 20.6. 2005

Psykiatrisk divisjon ved Helse Bergen HF gis en utvidet godkjenning som utdanningsinstitusjon i psykiatri. Godkjenningen gis i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, med tellende tjeneste inntil fem år og med tjenesteområdene akuttavdeling, intermediæravdeling, tjeneste ved langtidsavdeling og allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Vedtaket gjelder fra 21.7. 2005

Endrede kurskrav

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende:

Kurskravet til spesialiteten hjertesykdommer endres og får slik ordlyd:

150 timer, herunder følgende fire obligatoriske kurs á 30 timer:

  • Ekkokardiografi

  • Arytmier

  • Medfødte hjertefeil

  • Koronar hjertesykdom og hjertesvikt

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2008.

Kurskravet til spesialiteten medisinsk genetikk endres og får slik ordlyd:

120 timer, herav 75 timer innen følgende obligatoriske kurs:

  • Medisinsk statistikk/epidemiologi 15 timer

  • Kreftgenetikk 15 timer

  • Genetisk teori 15 timer

  • Cytogenetikk 15 timer

  • Kommunikasjon 15 timer

I tillegg kreves gjennomført kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2009.

Anbefalte artikler