Pacemakerbehandlingens historie ved Ullevål sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Grendahl, Helge

  Livsgnisten

  Pacemakerbehandling ved Ullevål sykehus i det tyvende århundre. 158 s, ill. Oslo: Norsk Cardiologisk Selskap, 2004.Pris NOK 250

  ISSN 0803 -3668

  I 1958, for knapt 50 år siden, ble den første permanente pacemaker implantert. I den foreliggende boken forteller en av nestorene innen dette feltet i Norge pacemakerbehandlingens historie ved Ullevål sykehus fra starten der i 1961. Det beskrives levende hvilken opplevelse det var å bli i stand til å gjøre noe for pasienter med dramatiske symptomer som man tidligere ikke hadde noe behandlingstilbud til. Den teknologiske utvikling både for elektroder og pacemakergeneratorer beskrives grundig. Vi får godt innblikk i hvordan man har beveget seg fra de enkle, primitive systemer med kort funksjonstid og mange problemer til dagens moderne teknologi. I starten måtte man bruke epikardiale elektroder. Derfor krevde implantasjon hjertekirurgiske inngrep. I 1964 overtok transvenøs behandling. Elektroder var i de første årene vanskelig å plassere i hjertet, da de ikke var styrbare. Elektrodeisolasjon, strømforbruk, holdbarhet og festeanordning i hjertet har også forhold som skapte problemer, men hvor det har skjedd en betydelig utvikling. De første pacemakergeneratorene veide 150 – 200 g (mot dagens ca. 25). Batteriene varte initialt bare kort tid. Energikilden skapte problemer i mange år. Ulike energikilder ble utprøvd, inklusive atomenergi. Løsningen ble litiumbatteriet som kom i 1975, og som brukes den dag i dag.

  Boken gir en god oversikt over utviklingen. Poengene illustreres i en del tilfeller med sykehistorier fra enkeltpasienter, noe som gjør den lettlest. Illustrasjonene er greie. Imidlertid kunne boken vært strammere redigert. Det er en del unødvendige gjentakelser, og emnene omtales litt om hverandre. Det ville vært en styrke om utviklingen ved Ullevål universitetssykehus hadde vært satt i sammenheng med utvikling ellers i landet. En tabellarisk, samlet statistikk hadde også vært nyttig. Men boken er viktig, fordi den har på trykk en viktig del av kardiologiens historie i Norge med en forfatter som var med nesten helt fra starten. Den er interessant lesing og anbefales til alle som er interessert i pacemakerbehandlingens historie og bør leses av alle som driver med pacemakerbehandling i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media