Kaffe mot diabetes?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Personer som drikker minst 4 – 6 kopper kaffe per dag kan ha redusert risiko for type 2-diabetes.

  Flere observasjonsstudier har vist at kaffedrikking kan være forbundet med redusert risiko for type 2-diabetes. Nå har forskere gjort en systematisk litteraturgjennomgang for å undersøke fenomenet nærmere (1).

  Ni kohortstudier med 193 000 personer og over 8 000 tilfeller av diabetes ble inkludert i analysen. Den relative risikoen for type 2-diabetes var 0,65 (95 % KI 0,54 – 0,78) for dem som drakk ≥ 6 kaffekopper per dag, og 0,72 (95 % 0,62 – 0,83) for dem som drakk 4 – 6 kopper per dag sammenliknet med dem som inntok < 2 kopper per dag. Sammenhengen stod seg også etter justering for konfundere som røyking og overvekt. I fem tverrsnittsstudier fra Japan, Spania, Sverige og Nederland var tendensen den samme.

  Funnene virker overbevisende, men det er for tidlig å anbefale pasienter å øke kaffeforbruket, understreker de to forfatterne. Det er mulig at sammenhengen ikke er sann på grunn av skjevheter og konfundering i studiene, eller at det ikke er noen kausal sammenheng.

  – Sammenhengen mellom høyt, regelmessig inntak av kaffe og type 2-diabetes er for så vidt kjent, så artikkelen underbygger i stor grad det vi vet fra før, sier forskningssjef Kåre Birkeland ved Aker universitetssykehus.

  – Det er viktig å undersøke sammenhengen grundigere før man med sikkerhet setter likhetstegn mellom kaffe og lavere risiko for diabetes. Det kan tenkes at mennesker som drikker mye kaffe, lever sunnere på andre måter. Kanskje mosjonerer kaffedrikkerne mer, og kanskje har de også et bedre kosthold. Slike forhold bør undersøkes før man kan si noe med en viss sikkerhet om de underliggende årsakene, sier Birkeland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media