Smerte!

Johan Ræder Om forfatteren
Artikkel

Foto Corbis/SCANPIX

Klovnen forbindes gjerne med folkelig, banal moro for barn; med sine overdrevne fakter og fargerike fremtoning. Imidlertid er klovnefenomenet en universell og eldgammel institusjon for alle aldersgrupper og samfunnsklasser. Klovnen, og også tidligere tiders hoffnarr, skulle atsprede, synliggjøre og avlede tilskuernes følelser og reaksjoner. Det dreide seg om glede og moro, men også frykt, sorg og smerte.

Hos vår forsideklovn spruter svetten ut fra et fordreid ansikt. Er det frykt, angst, sorg, sinne eller smerte? Eller kanskje smelter alle disse emosjoner sammen til en intens, altoppslukende tilstand som blir «han» – en tilstand hvor vilje, styring og påvirkning fra alt annet er oppgitt? Slik kan det bli med intens og vedvarende smerte som får utvikle seg uten å møte tiltak, lindring og forståelse. I motsetning til andre sanseinntrykk vil smerte som får vare, bli forsterket i kroppen via til dels veldefinerte mekanismer.

Smerte er kanskje det hyppigste symptomet vi som lege møter hos pasienten. Det kan være smerte som springer ut av skade på vev eller det kan være smerte som springer ut av intense følelser, tanker og kognitive prosesser. Smerteopplevelsen vil, uansett årsak, alltid være personlig og subjektiv. Derfor kan ikke smerteopplevelsen uten videre deles eller formidles til andre. Derfor har vi ikke fullgode objektive mål på smerte og derfor kan ikke alltid dyremodeller eller basal, biologisk kunnskap hjelpe oss til full forståelse.

Smertens mange aspekter vil bli dekket over fire numre i Tidsskriftet. Temaet er vanskelig, men viktig. Det er fullt av utfordringer, men heldigvis også muligheter og mye ny viten.

Anbefalte artikler