Lokalsykehusenes fremtidige rolle

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lokalsykehusenes fremtid står på den helsepolitiske dagsorden, og det er varslet at statsbudsjettet for neste år skal ta opp lokalsykehusenes fremtid på bred basis.

  I bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene for 2005 (1) har Helse- og omsorgsdepartementet stilt krav om at de regionale helseforetakene skal utarbeide helhetlige strategier for utvikling av lokalsykehusene fremover med vekt på behovene i de store sykdomsgruppene der pasientene særlig trenger nærhet til tjenesten.

  Legeforeningen har til nå ikke utarbeidet et helhetlig syn på lokalsykehusenes funksjon og oppgaver. Alment praktiserende lægers forening (Aplf) utarbeidet imidlertid i 2003 et helsepolitisk debattskrift Slik ønsker fastlegene samarbeidet med spesialisthelsetjenesten! Lokalsykehusene – en forutsetning for en velfungerende og sunn samfunnsøkonomi (2) der de uttrykte at lokalsykehusene skulle være ryggraden i spesialisthelsetjenesten. All spesialisthelsetjeneste som kan tilbys desentralt med god kvalitet og kostnadseffektivitet, må plasseres så nær pasienten og primærhelsetjenesten som mulig.

  Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med en anbefaling til sentralstyret om hvilket syn Legeforeningen bør ha på lokalsykehusenes fremtidige rolle. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte i begynnelsen av august. Gruppen hadde en grundig drøfting av problemområdet og om hvordan de ønsker å gripe dette an.

  Arbeidsgruppen valgte Tor Øystein Seierstad, Kirkenes sykehus, til leder. De øvrige medlemmene er Per Kristian Skorpen, Hålogalandsykehuset, Stokmarknes, Trond Engjom, Hålogalandsykehuset, Harstad, Alice Beate Andersgaard, Divisjon kvinne/barn, Gjøvik, Anders Walløe, Ullevål universitetssykehus, Odd Jarle Kvamme, Torgbakken legekontor, Sæbøvik, Anette Fosse, Øvermo legesenter, Båsmoen, og Ragnar Dahle, Vestsiden spesialistgruppe, Fredrikstad. Jorunn Fryjordet og Audun Fredriksen representerer Legeforeningens sekretariat i arbeidsgruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media