Underbehandles for aortaaneurisme?

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Selv om langt flere opereres for abdominalt aortaaneurisme i dag enn for 20 år siden, ser det ut til å være en underbehandling av kvinner.

Erik Skaaheim Haug. Foto Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Abdominalt aortaaneurisme rammer 4,3 % av alle menn og 2,1 % av alle kvinner, i hovedsak eldre. Dersom diameteren av pulsåren blir større enn 5,5 centimeter, øker faren for ruptur og dermed livstruende blødning. For kvinner er grensen noe lavere.

– Rundt 50 % av pasientene dør før de rekker å komme til sykehus, mens ytterligere 30 – 50 % av dem som når frem, dør til tross for at de blir operert, sier Erik Skaaheim Haug, som i sin avhandling Infrarenal abdominal aortic aneurysm: comorbidity and results following open surgery har gått gjennom journaler fra 1983 – 2002 ved St. Olavs Hospital og Sykehuset i Vestfold.

Abdominalt aortaaneurisme gir vanligvis ikke symptomer og kan være vanskelig å oppdage. Men økt bruk av ultralyd og CT har ført til at svært mange tilfeller av tilstanden diagnostiseres før det oppstår ruptur.

– Dersom pasienten får elektiv behandling, er dødeligheten i forbindelse med operasjon 0 – 8 %, sier han.

Men til tross for en eksplosiv økning i slike planlagte operative inngrep de siste 20 årene har Haug oppdaget at det synes å være en underbehandling av kvinner.

– Kvinner rammes ofte av abdominalt aortaaneurisme senere enn menn, og de har dårligere prognoser for overlevelse etter operasjon av rumpert aneurisme. Likevel er det forholdsvis færre kvinner som får elektiv operativ behandling. Samtidig har det vært en større økning i operasjoner for ruptur hos kvinner der dødeligheten har vært 50 % høyere. Det er usikkert hva som er årsaken til dette, men en mulighet er at kvinner oftere vegrer seg for operasjon. En annen forklaring kan være at kirurger er mer oppmerksomme på tilstanden hos menn, sier Haug.

Avhandlingen utgår fra Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Haug disputerte for dr.med.-graden 10. juni 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8862

Anbefalte artikler